Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Opnieuw officiële STZ erkenningen voor topklinische zorg RijnstateHet Rijnstate Crohn en Colitiscentrum en het hiv behandelcentrum zijn opnieuw erkend als topklinische centra. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg, die slechts door een beperkt aantal ziekenhuizen kan worden geleverd vanwege de daarvoor benodigde ervaring of beschikbare technische middelen.

Het Crohn en Colitiscentrum is een expertisecentrum binnen onze Maag-Darm-Leverzorg

Rijnstate heeft bijzondere expertise in de behandeling van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Wij behandelen jaarlijks ruim 2.100 patiënten, ook van ver buiten Arnhem. Het Rijnstate Crohn en Colitis Centrum biedt alle mogelijke diagnostiek en therapeutische behandelingen. Het centrum scoort hoog op het betrekken van patiënten. Patiëntenparticipatie is structureel onderdeel bij het verbeteren van de zorg.

Het hiv behandelcentrum is expertisecentrum binnen het specialisme Infectieziekten

Rijnstate heeft het predicaat expert in de behandeling van hiv-zorg. Hiv is de afkorting van humaan immunodeficiëntie virus. Een van de onderscheidende activiteiten van het Rijnstate expertisecentrum is haar grote inzet ter vermindering van hiv-gerelateerd stigma. Daarnaast spannen zij zich continu in voor de kwetsbare groepen binnen hun patiëntenpopulatie: de afgelopen jaren bijvoorbeeld voor verbetering van de situatie van onvolledig verzekerde internationale hiv-positieve studenten en een lotgenotendag voor migrantenvrouwen.

Hoogwaardige patiëntenzorg

Rijnstate is aangesloten bij de landelijke vereniging Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen (STZ). Gezamenlijk houden deze ziekenhuizen zich bezig met onderwijs en opleidingen, hoogwaardige patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

In het topklinisch zorgregister kunnen patiënten en verwijzers zien welke zorg binnen Rijnstate topklinisch erkend is. Het Oncologisch Centrum, waaronder ook schildklierkanker, Vasculair Centrum, diagnostiek en behandeling van coma na reanimatie, bariatrische chirurgie, Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg en het expertisecentrum voor neuromodulatie zijn eerder al erkend als topklinische zorg.

De Coöperatie Medisch Specialisten van Rijnstate (CMSR) ziet de opnieuw toegekende erkenningen als waardering voor de geleverde zorg. "Het is een meer dan terechte kroon op het goede en harde werk van de vele zorgteams binnen het Rijnstate", vindt Jeroen Rütter, voorzitter van de coöperatie.

Hij wordt hierin gesteund door de Verpleegkundige Staf Rijnstate (VSR). Gerjanne ter Beest, voorzitter: "De VSR is blij met wederom de erkenning van deze centra, vooral ook omdat deze centra ook topklinische verpleegkundige zorg leveren waar we erg trots op zijn."

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: