Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het zorglandschap is aan het veranderen. De vraag naar zorg neem toe terwijl daar niet een evenredige stijging in het aantal zorgverleners tegenover staat. Dit vraagt om een nieuw denken en werken. Daarom werkt Rijnstate vanuit het landelijke programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek samen met andere zorgaanbieders in regio Arnhem aan toekomstbestendige zorg. Verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg zijn de drie pijlers binnen het programma. Hieronder leggen we uit wat dit betekent.

Wat betekent dat voor u als patiënt?

We willen u kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek. Op de plek waar de zorg het meest efficiënt is en het best aansluit op uw behoeften. Dus zorg dichtbij huis waar het kan en alleen verder weg als dat nodig is. Om dit mogelijk te maken, werken we aan innovaties en verbeteringen in de zorg.

Zorg verplaatsen

Rijnstate zal de komende jaren, waar mogelijk, steeds meer zorg verplaatsen naar de thuissituatie (Rijnstate@home). Dit betekent dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en u de zorg in uw eigen thuisomgeving ontvangt. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren is Rijnstate 1 april 2021 gestart met het Virtueel Zorgcentrum, een centrale plek van waaruit een team zorgprofessionals patiënten in de thuissituatie kan monitoren en ondersteunen.

Ook ons diagnostisch centrum ZekerWeten speelt hier op in door steeds meer onderzoek op locatie uit te voeren. Denk hierbij aan echografie, longfunctietesten en ECG’s in de huisartsenpraktijk. Deze diensten breiden we uit met slaapapneuonderzoek. We kijken ook of het mogelijk is om meer laboratoriumtesten bij u thuis af te (laten) nemen. Ook breidt ZekerWeten de dienstverlening voor eerstelijns verloskundigen en verpleeghuizen uit.

De apotheek van Rijnstate gaat haar medische expertise ook meer buiten de muren van het ziekenhuis inzetten, bij onder andere thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen. Daarnaast biedt de apotheek ondersteuning bij infuustherapie die u (als dit mogelijk is) thuis ontvangt.

Zorg vervangen

Bij het vervangen van zorg speelt digitalisering een grote rol. Met digitale zorg kunnen we u beter op afstand helpen. Controle afspraken in het ziekenhuis worden bijvoorbeeld vervangen door een videoconsult vanuit de woonkamer en monitoring op bijvoorbeeld uw vakantieadres. Zo hoeft u minder vaak naar het ziekenhuis te komen, ontvangt u dezelfde kwaliteit zorg en blijft u toch in contact met uw behandelaar.

Zo is Rijnstate gestart met thuismonitoring, waarbij we de vitale functies op afstand observeren en bewaken, zoals ademhaling, lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk.

Ook zijn er kortere lijnen tussen medisch specialisten van Rijnstate met huisartsen in de regio waardoor er meer mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld online consulten.

Zorg voorkomen

Het is een belangrijke taak van het ziekenhuis om via onze kennis u zoveel mogelijk te ondersteunen bij het verbeteren van uw gezondheid en het voorkomen van verergering van uw ziekte. Dit doen wij vanuit ons speerpunt ‘preventie’ dat gericht is op de beste behandelingen en een gezonde leefstijl.

Het prehabilitatie programma voor oncologische patiënten is hier een mooi voorbeeld van: dit programma gericht op bewegen, gezonde voeding en ont-stressen, en draagt er aan bij dat deze patiënten fitter de operatie ingaan en daarna sneller herstellen.
Een andere ontwikkeling is het programma Beter Ouder dat gericht is op het voorkomen en verminderen van complicaties en het verkorten van de opname.

Tenslotte is het project GO! Gezond Onderweg voor kinderen met overgewicht een mooi voorbeeld hoe we ziekte en aandoeningen proberen te voorkomen.

Aandacht voor de patiënt, aandacht voor jou!

Om de zorg beter af te stemmen op uw wensen en behoeften is het belangrijk om u als patiënt zoveel mogelijk bij de zorg te betrekken. Door de ervaringen en wensen van de patiënten mee te nemen, kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van de zorg vergroten.

Ook willen we onze patiënten als partner betrekken bij onze zorg en ons beleid. Familieleden kunnen bijvoorbeeld meehelpen met de zorg op de Intensive Care en mantelzorgers met de zorg op de verpleegafdelingen. Verder laten we een moederraad, en vanaf 2020 een kinderraad, meedenken over de inrichting van onze geboorte- en kinderzorg. Daarnaast werkt er een ervaringsdeskundige op de PAAZ, maakt een expertpatiënt deel uit van de oncologiecommissie en vragen we kwetsbare ouderen en mantelzorgers om mee te doen in het programma Beter Ouder.

Samen beslissen is hierbij ons uitgangspunt. Samen met u als patiënt en uw naasten, beslissen we welke zorg het beste past.

Inspiratie

Rondje Rijnstate

In ‘Rondje Rijnstate’ nemen cardioloog Ron Pisters en SEH verpleegkundige Susan Opdenoordt u mee in de verschillende Juiste Zorg op de Juiste Plek initiatieven die Rijnstate onderneemt om ziekenhuiszorg te voorkomen, waar mogelijk dichterbij huis te organiseren en te vervangen door bijvoorbeeld digitale oplossingen. Zo werken we samen met onze zorgpartners aan toekomstbestendige zorg.

Aflevering 1: medicatie@home

In deze eerste aflevering van Rondje Rijnstate gaan Ron en Susan in gesprek met Brigitte Krabben, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie, over het medicatie@home project. Ze gaan in op wat medicatie@home betekent voor patiënten van Rijnstate, wat het betekent voor het werk van onze zorgprofessionals en wat er bij komt kijken om het te organiseren.

Nieuwsberichten

Dat het gedachtegoed van Juiste Zorg op de Juiste Plek al langer leeft binnen Rijnstate, blijkt wel uit de verzameling nieuwsberichten die we over dit onderwerp voor u verzameld hebben:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: