Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het zorglandschap is aan het veranderen. De vraag naar zorg neemt toe terwijl daar niet een evenredige stijging in het aantal zorgverleners tegenover staat. Dit vraagt om een nieuw denken en werken. Daarom werkt Rijnstate vanuit het landelijke programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek samen met andere zorgaanbieders in regio Arnhem aan toekomstbestendige zorg. Verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg zijn de drie pijlers binnen het programma. Hieronder leggen we uit wat dit betekent.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

We willen u kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek. Op de plek waar de zorg het meest efficiënt is en het best aansluit op uw behoeften. Dus zorg dichtbij huis waar het kan en alleen verder weg als dat nodig is. Om dit mogelijk te maken, werken we aan innovaties en verbeteringen in de zorg.

Aandacht voor de patiënt, aandacht voor u!

Om de zorg beter af te stemmen op uw wensen en behoeften is het belangrijk om u als patiënt zoveel mogelijk bij de zorg te betrekken. Door de ervaringen en wensen van de patiënten mee te nemen, kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van de zorg vergroten.

Ook willen we onze patiënten als partner betrekken bij onze zorg en ons beleid. Familieleden kunnen bijvoorbeeld meehelpen met de zorg op de Intensive Care en mantelzorgers met de zorg op de verpleegafdelingen. Verder laten we een moederraad, en vanaf 2020 een kinderraad, meedenken over de inrichting van onze geboorte- en kinderzorg. Daarnaast werkt er een ervaringsdeskundige op de PAAZ, maakt een expertpatiënt deel uit van de oncologiecommissie en vragen we kwetsbare ouderen en mantelzorgers om mee te doen in het programma Beter Ouder.

Samen beslissen is hierbij ons uitgangspunt. Samen met u als patiënt en uw naasten, beslissen we welke zorg het beste past.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Thuisbehandeling bij hematologische kanker: ‘Thuis voel je je minder patiënt’

Behandeling van hematologische kanker (bloedkanker) is intensief. Patiënten met hematologische kanker hebben veel behandelingen nodig, terwijl ze vaak erg moe zijn. Daarom is voor deze patiënten thuisbehandeling via Rijnstate@home een uitkomst. Ze hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis, waardoor de behandeling een stuk minder belastend is. Dat beaamt ook Derk Jolink (75). Hij ontvangt zijn behandelingen voor de ziekte van Kahler, een soort beenmergkanker, gewoon bij hem thuis.

Lees meer
Verpleegkundige staat in de tuin bij patiënt, Rijnstate auto voor de deur.
Thuistoediening medicatie nu ook voor astmapatiënten

Met het thuis toedienen van Reslizumab, een medicijn voor astma, breidt Rijnstate sinds 1 oktober de dienstverlening van Rijnstate@home uit naar patiënten met ernstig astma die dit medicijn krijgen voorgeschreven. Op jaarbasis gaat het om zo’n 80 toedieningen.

Lees meer
Nu ook thuisbehandeling mogelijk voor patiënten met leukemie of MDS

In mei 2021 startte Rijnstate met thuistoediening van chemokuren en immunotherapie voor mensen met kanker. Sinds die tijd zijn er in totaal bijna 500 thuistoedieningen verzorgd voor kankerpatiënten met zes verschillende middelen. Begin augustus voegen we daar het middel Vidaza aan toe voor patiënten met een bepaalde vorm van leukemie of MDS (Myelodysplastisch syndroom).

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: