1. Blik op de toekomst
Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Blik op de toekomst

De wereld om ons heen verandert. Nederland vergrijst en steeds meer mensen hebben meerdere gezondheidsklachten tegelijkertijd. Onze samenleving kent steeds meer verschillende culturen en patiënten worden steeds kritischer. Ook volgen technologische innovaties in de medische wereld elkaar in snel tempo op. Door nieuwe digitale mogelijkheden verandert de manier waarop mensen, en dus ook zorgverleners en patiënten, met elkaar communiceren. De overheid wil de kosten van de zorg beheersen. Daarom wordt complexe zorg steeds meer geconcentreerd in gespecialiseerde ziekenhuizen en steeds meer niet complexe zorg wordt dicht bij huis verleend. Ook patiënten en hun naasten krijgen zelf een grotere rol in het zorgtraject. Verzekeraars kopen zorg bij ziekenhuizen in en letten hierbij steeds meer op de kosten van de zorg.

Wat zijn de plannen van Rijnstate?

In deze veranderende wereld ontwikkelt Rijnstate zich tot een kennis- en expertisecentrum. Vanuit dit expertisecentrum zetten wij ons in om de gezondheid van de inwoners van de regio te verbeteren. De gezondheid van onze patiënten kunnen we door digitale ontwikkelingen steeds meer op afstand in de gaten houden. Alleen om gebruik te maken van dure, medische apparatuur of om een ingewikkelde medische behandeling te ondergaan, komen patiënten naar ons centrum toe. Het ziekenhuis krijgt de rol van coach die samen met een netwerk van zorgpartners (zoals huisartsen, wijkteams en mantelzorgers) mensen helpt om gezond te blijven en te worden.

De rol van het ziekenhuis verandert dus. U leest hier alles over de ambities van Rijnstate voor de komende jaren:

Lees ook onze strategiekrant!