Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Rijnstate is een onafhankelijk advies- en medezeggenschapsorgaan in het ziekenhuis. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de (potentiële) patiënten van Rijnstate. De raad houdt zich bezig met het verder verbeteren van de positie van de patiënt en het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Deze video laat zien hoe de Cliëntenraad dat doet.

Bekijk ons meerjarenbeleidsplan 2022-2024

Gevraagd en ongevraagd advies 

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Rijnstate over allerlei onderwerpen die voor patiënten, hun familieleden en bezoekers van Rijnstate van belang kunnen zijn. Advies kan plaatsvinden op verzoek van de Raad van Bestuur, maar de Cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk zijn voor de patiënten van Rijnstate. Dit gebeurt vanuit wettelijk gegeven taken en bevoegdheden.

Een greep uit de vele onderwerpen waar de Cliëntenraad Rijnstate zich mee bezighoudt:

  • patiëntenparticipatie
  • (patiënt)veiligheid
  • voeding
  • toegankelijkheid, bereikbaarheid en bewegwijzering
  • nieuwbouw, ingrijpende verbouwingen, verhuizingen
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
  • beleid, begroting en jaarrekening

Bekijk wat we in 2022 voor u hebben gedaan

Het algemeen belang van de patiënt staat voorop

De Cliëntenraad richt zich altijd op het algemeen belang van patiënten en hun naasten. Voor vragen, opmerkingen of suggesties van algemene aard kunt u altijd bij ons terecht! De raad behandelt geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionarissen van het ziekenhuis.

Wie zijn de leden?

Annet Laarman (voorzitter), Joke Huitinck, José Butter, Gerard Savenije, Jan Hochstenbach, Marleen van Venrooij en Els Jansen.

Documenten

Contact

E-mail: clientenraad@rijnstate.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: