Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een van de advies- en medezeggenschapsorganen van de Raad van Bestuur van Rijnstate.

Het welzijn van de patiënt staat voorop

Een cliëntenraad, ook wel patiëntenraad genoemd, houdt zich bezig met vele aspecten van het ziekenhuis en is niet locatiegebonden. De raad doet dat door in overleg te gaan met medewerkers van alle geledingen. Dit gebeurt vanuit wettelijk gegeven taken en bevoegdheden. Het welzijn van de cliënt ofwel zorgconsument is de rode draad. Een greep uit de vele terreinen waar wij ons in verdiepen: patiëntveiligheid, voeding, toegankelijkheid, bezoektijden, bewegwijzering, omgaan met klachten, privacy en minderheden. Kortom, cliënttevredenheid in al haar facetten. De Cliëntenraad Rijnstate behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van de diverse locaties van Rijnstate.

Gevraagd en ongevraagd advies

De Cliëntenraad geeft de Raad van Bestuur, managers en staffunctionarissen van de ziekenhuizen gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast is een Raad van Bestuur wettelijk verplicht advies te vragen aan de Cliëntenraad over zaken als samenwerking of fusie met een andere instelling, verhuizing of verbouwing van het ziekenhuis of de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad vormt daarmee een belangrijk en formeel medezeggenschaps- en overlegorgaan binnen Rijnstate.

Wie zijn de leden?

Linda Otten (voorzitter), Christien van der Mijden, Joop Gerrits, Erna Wolfs, Joke Huitinck, José Butter, Gerard Savenije, Sergic Davidian, Jan Hochstenbach, Samir Yazilitas en Ria van Doorn (secretariaat).

Leden Cliëntenraad Rijnstate Staand: Sergic Davidian, Linda Otten (voorzitter), Jan Hochstenbach, Gerard Savenije, Joke Huitinck, Ria van Doorn (secretariaat) en Samir Yazilitas. Zittend: José Butter, Erna Wolfs, Joop Gerrits en Christien van der Mijden.

Documenten

Contact

E-mail: clientenraadrijnstate@kpnmail.nl

Rijnstate op social media 

Rijnstate is actief op Twitter en Facebook. Wij horen graag ook uw ervaring!

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: