Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Cliëntenraad

Bericht voor patiënten en bezoekers

Wij willen vanuit de cliëntenraad graag aandacht vragen om zorg te hebben voor elkaar in deze tijd van pandemie. Zorg voor elkaar, let op elkaar en houd je aan de richtlijnen die in Rijnstate gelden. Zo levert u een bijdrage aan het veilig houden van uw omgeving in deze tijd van corona. Linda Otten, voorzitter Cliëntenraad Rijnstate

De Cliëntenraad Rijnstate is een onafhankelijk advies- en medezeggenschapsorgaan in het ziekenhuis. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de (potentiële) patiënten van Rijnstate. De raad houdt zich bezig met het verder verbeteren van de positie van de patiënt en het verhogen van de kwaliteit van de zorg.

Bekijk ons jaarplan voor 2021

Gevraagd en ongevraagd advies 

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Rijnstate over allerlei onderwerpen die voor patiënten, hun familieleden en bezoekers van Rijnstate van belang kunnen zijn. Advies kan plaatsvinden op verzoek van de Raad van Bestuur, maar de Cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk zijn voor de patiënten van Rijnstate. Dit gebeurt vanuit wettelijk gegeven taken en bevoegdheden.

Een greep uit de vele onderwerpen waar de Cliëntenraad Rijnstate zich mee bezighoudt:

  • patiëntenparticipatie;
  • (patiënt)veiligheid;
  • voeding;
  • toegankelijkheid, bereikbaarheid en bewegwijzering;
  • nieuwbouw, ingrijpende verbouwingen, verhuizingen;
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
  • benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
  • beleid, begroting en jaarrekening.

Bekijk wat we in 2020 voor u hebben gedaan

Het algemeen belang van de patiënt staat voorop

De Cliëntenraad richt zich altijd op het algemeen belang van patiënten en hun naasten. Voor vragen, opmerkingen of suggesties van algemene aard kunt u altijd bij ons terecht! De raad behandelt geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionarissen van het ziekenhuis.

Wie zijn de leden?

Linda Otten (voorzitter), Christien van der Mijden, Joop Gerrits, Erna Wolfs, Joke Huitinck, José Butter, Gerard Savenije, Sergic Davidian, Jan Hochstenbach, Samir Yazilitas (vanaf 2021 geen lid meer) en Ria van Doorn (secretariaat).

Leden Cliëntenraad Rijnstate Staand: Sergic Davidian, Linda Otten (voorzitter), Jan Hochstenbach, Gerard Savenije, Joke Huitinck, Ria van Doorn (secretariaat) en Samir Yazilitas (vanaf 2021 geen lid meer). Zittend: José Butter, Erna Wolfs, Joop Gerrits en Christien van der Mijden.

Documenten

Contact

E-mail: clientenraadrijnstate@kpnmail.nl

Rijnstate op social media 

Rijnstate is actief op Twitter en Facebook. Wij horen graag ook uw ervaring!

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: