Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Gezonde locaties

Efficiënte invulling van locaties

We streven ernaar onze locaties zo optimaal mogelijk in te richten, waarbij we inspelen op de verschuiving van meer zorg naar de thuisomgeving van patiënten en de noodzaak tot verdergaande efficiëntie en doelmatigheid. In dit kader wordt een visie op de kliniek en de polikliniek van de toekomst ontwikkeld. Hierbij gaan we ervan uit dat technologie en de infrastructuur voor monitoring steeds belangrijker worden. Ook verwachten we dat de manier van werken en het aantal benodigde vierkante meters in de polikliniek en ten behoeve van chronische zorg veranderen.

Op basis van deze verwachtingen is onze locatie in Velp verkocht en zullen we onze locatie in Arnhem-Zuid ook verlaten. Deze verwachtingen leiden ook tot een veranderde invulling van onze andere locaties. Onze hoofdvestiging Rijnstate Arnhem ontwikkelt zich tot een high-tech interventiecentrum. Hier vindt alle acute en complexe zorg plaats. Dit vergt een modern OK-complex en moderne Intensive Care. Uitgangspunt is om in Arnhem alles onder te brengen wat direct toegang moet hebben tot de acute poort en de schaarse, vaak dure voorzieningen. In de komende jaren worden het Centrum voor Vrouw en Kind, het nieuwe OK-complex en de nieuwe Intensive Care afgerond, worden de Eerste HartHulp en Cardio Care Unit gerenoveerd en wordt gestart met de renovatie van het Atrium, entreegebied en buitenterrein. De voorbereidingen worden gepleegd voor de renovatie van de poliklinieken en kliniek van de toekomst.

Rijnstate Zevenaar biedt een belangrijke toegangspoort voor medisch-specialistische zorg voor de inwoners van de Liemers. Omdat de bevolking hier sterk vergrijst, komen op het terrein allerlei voorzieningen voor ouderenzorg. Daarnaast bieden we in Zevenaar een groot electief centrum; Rijnstate Clinics. In de komende jaren wordt hier geïnvesteerd in aanpassingen van het gebouw en in het parkeerterrein.

In Elst is in 2023 een moderne nieuwe polikliniek geopend. Hier zijn een apotheek, radiologische voorzieningen en een priklab ingericht. Elst wordt de hoofdvestiging voor dermatologie, oogheelkunde, Vitalys, het pijncentrum en de kliniek voor veneuze zorg van Rijnstate. Er worden daarnaast spreekuren gehouden voor onder andere cardiologie, longgeneeskunde, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Rijnstate Elst zal zich kenmerken door flexibiliteit. Ook wordt hier invulling gegeven aan een virtueel zorgcentrum, van waaruit we de gezondheid van de inwoners van ons verzorgingsgebied kunnen monitoren.

Omdat onze locatie in Velp sluit, onderzoeken we wat de belangrijkste zorgbehoeften van de inwoners van Velp en Rheden zijn en welke zorgoplossingen we voor hen dichtbij huis kunnen blijven bieden.

Bouw van kliniek van de toekomst

Naast de ontwikkeling van de polikliniek van de toekomst, wil Rijnstate de verpleegafdelingen op locatie Arnhem toekomstbestendig maken. Vanaf 2025 zal de hele kliniek gerenoveerd worden. We verwachten een toename van zorg in de thuisomgeving, maar ook een toename van oudere patiënten met multimorbiditeit en acute zorg. Omdat we niet precies kunnen inschatten hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan en welk effect iedere ontwikkeling heeft, is het noodzakelijk de kliniek flexibel te bouwen, zodat naargelang de ontwikkelingen ook de inrichting veranderd kan worden. Alle kamers moeten voorbereid zijn voor een toenemende inzet van ICT aan het bed. In de nieuwe kliniek moet daarnaast ruimte zijn om patiënten te (re)activeren, wat het herstel bespoedigt. Uitgangspunten bij de bouw zijn dat iedere patiënt privacy ervaart en zich veilig en comfortabel voelt.

Lees hier meer over onze bouwprojecten

Bekijk hier wat we doen op het gebied van duurzaamheid

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: