1. Medische staf
Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Medische staf

Bij Rijnstate zijn ruim 265 medisch specialisten werkzaam. Zij zijn allemaal verenigd in de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR).

Samenstelling CMSR-bestuur

  • dr. F.F. (Frank) Willems, cardioloog, voorzitter
  • drs. N.B. (Nadine) van Dijk, SEH-arts, vicevoorzitter
  • drs. M.E.T.M. (Michael) Müller, psychiater, penningmeester
  • dr. S. (Saskia) de Mare, dermatoloog, lid
  • drs. I.H. (Bert) van Schelven, radioloog, lid
  • drs. A.W. (Anke) Veeman, directeur, ondersteuning bestuur

27 vakgroepen

Binnen de CMSR zijn 27 vakgroepen vertegenwoordigd. Ruim de helft van de medisch specialisten is vrijgevestigd.

Niet-medisch specialisten

Ook niet-medisch specialisten, zoals klinisch psychologen, klinisch fysica, klinisch chemici en ziekenhuisapothekers zijn lid van de CMSR.