Wetenschap en innovatie

Hoogleraren

Hoogleraren van Rijnstate vertellen over de passie voor hun werk

Frank Bosch: 'Ik wil bereiken dat elke arts een mobiel echoapparaat heeft'

In het verlengde van een succesvolle carrière als arts en manager in Rijnstate is Frank Bosch sinds 2019 hoogleraar Acute Interne Geneeskunde aan het Radboudumc. Hij is gespecialiseerd in de opvang en behandeling van acuut zieke patiënten, in het bijzonder met behulp van mobiele echografie. Ook is hij voorzitter geweest van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Lees meer

Jeannette Hofmeijer: ‘Hier is ruimte voor onderzoek buiten de gebaande paden’

Hersenschade door zuurstoftekort na een hartstilstand of herseninfarct. Hoe kunnen we meten hoe ernstig die schade is en hoe moeten we patiënten behandelen om hersenherstel zoveel mogelijk te bevorderen? Dit is het terrein van Jeannette Hofmeijer, neuroloog in Rijnstate en hoogleraar translationele neurofysiologie aan de Universiteit Twente. "Ik geloof dat nauwe samenwerking tussen laboratorium-onderzoekers en arts-onderzoekers de kans op zinvolle nieuwe ontdekkingen vergroot." 

Lees meer

Wim Oyen: ‘Ik doe wetenschappelijk onderzoek én zie elke dag patiënten’

Nucleaire geneeskunde is een relatief jonge tak van sport in de medische wereld. Het vakgebied is nog steeds in ontwikkeling. Wim Oyen werkt als nucleair geneeskundige in Rijnstate en is als hoogleraar verbonden aan de Humanitas Universiteit in Milaan en de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Het is mooi dat Rijnstate vaak ‘early adaptor’ wil zijn voor nieuwe behandelingen.”

Lees meer

Michel Reijnen: 'Geneeskunde wordt steeds technischer'

Als vaatchirurg behandelt Michel Reijnen patiënten met vaatziekten. In 2018 is hij begonnen als hoogleraar aan de Universiteit Twente, waar hij stagiairs en promovendi begeleidt, onder andere van de opleiding technische geneeskunde. Ook is hij verbonden aan de Multi-Modality Medical Imaging groep van het TechMed Center van deze universiteit. “Wetenschap is een belangrijk onderdeel van mijn werk geworden.”

Lees meer

Carine Doggen: 'Ik wil de link leggen tussen nieuwe technologieën en de praktijk'

Hoogleraar en klinisch epidemioloog Carine Doggen is sinds 2018 voor de helft van haar tijd verbonden aan Rijnstate. Daarvoor werkt zij onder andere op de afdeling Klinische Epidemiologie in Leiden en bij Sanquin in Nijmegen. Haar vakgebied: het onderzoeken van nieuwe technologieën en innovaties in de zorg, met gebruikmaking van grote databestanden (Data-Driven Health Services Research). De focus ligt op de transformatie van zorg uit het ziekenhuis naar thuis (hospital@home).

Lees meer
Chirurg Eric Hazebroek

Eric Hazebroek: ‘Onze voedingsonderzoeken hebben invloed op de behandeling van obesitas’

Vitalys, kliniek tegen overgewicht is een onderdeel van Rijnstate. Eric Hazebroek is bariatrisch chirurg in Rijnstate en opereert patiënten die bij Vitalys een traject volgen voor een maagverkleinende operatie. Ook is hij buitengewoon hoogleraar in Wageningen. ‘Obesitas wordt steeds meer gezien als een chronische aandoening.’

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: