Rijnstate bouwt voor de beste zorg
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

De apparaten op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde zijn om de zoveel tijd toe aan vervanging. Ook zijn er meer apparaten nodig, omdat we in de toekomst meer vraag verwachten door de vergrijzing. En hoe beter de diagnostiek dankzij deze apparaten, hoe effectiever de behandeling.

Om plek te maken voor de nieuwe apparatuur, zijn soms aanpassingen van het gebouw en de installaties nodig. Daarnaast vindt er een herschikking en verplaatsing rondom de poliklinieken plaats voor de renovatie van de poliklinieken. Hiervoor is extra ruimte nodig.

Deze ruimte gaat gevonden worden in een nieuwbouwuitbreiding aan de noordkant van het gebouw. De uitbreiding van de poliklinieken vindt plaats op de begane grond en Radiologie komt op de eerste verdieping. De bouw start eind 2024. Om het nieuwe gebouw neer te kunnen zetten, wordt eerst de buitenruimte aangepast: de rijweg en een aantal parkeerplaatsen worden verplaatst en kabels en leidingen worden omgelegd. Deze werkzaamheden starten al in het voorjaar van 2024.

Tot die tijd vernieuwen we wel alvast een aantal apparaten. Zo namen we in 2023 een nieuwe angio, mammografie-apparatuur en bucky in gebruik. Ook in 2024 staan er weer vervangingen van apparaten op de planning. Te denken valt aan de CT-scanner bij de SEH, als ook vervangingen elders in huis van een Uroskop en een bucky apparaat in Zevenaar.

Natuurinclusief bouwen

Het nieuwe gebouw wordt natuurinclusief gebouwd. Dat betekent dat we ruimte maken voor biodiversiteit, zodat er meer planten- en diersoorten kunnen leven. De nieuwbouw krijgt een groen dak van mos en sedum, en ook de gevels worden begroeid met planten. Zo hebben patiënten, medewerkers en de buurt altijd zicht op groen en dragen we bij aan een gezonde leefomgeving.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: