1. Raad van Bestuur
Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Rijnstate bestaat uit twee leden, Wim van Harten (voorzitter) en Hans Schoo. De Raad van Bestuur zet de strategische lijnen uit en draagt de eindverantwoordelijkheid voor zowel de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg van de locaties in Arnhem, Velp, Zevenaar en Arnhem-Zuid.

Beide bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele ziekenhuisbeleid. Binnen de Raad van Bestuur zijn aandachtsgebieden verdeeld. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Wim van Harten (links) en Hans Schoo (rechts)