Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Samenwerkingen

Radboudumc
Samenwerken aan de zorg(regio) van de toekomst

Rijnstate en Radboudumc hebben een vergelijkbare ambitie met betrekking tot het realiseren van maatschappelijke impact, onder andere door onderzoek en innovatie. Naast het verlenen van kwalitatief goede zorg aan de patiënten van vandaag, voelen we ons beide verantwoordelijk voor het oplossen van de vraagstukken van morgen én overmorgen.

We zien verschillende complexe (maatschappelijke) vraagstukken, onder andere op het gebied van arbeidsmarkt en preventie. We hebben de overtuiging dat we samen beter in staat zijn om antwoorden op deze vraagstukken te vinden, en deze bovendien ook toe te passen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen, zoals digitalisering en concentratie van zorg, waarbij we door samen te werken, grotere stappen kunnen zetten.

Raad van Bestuur en Medisch Bestuur Rijnstate en Radboudumc

De zorg(regio) van de toekomst vormgeven

Door het bundelen van onze kennis, expertise en capaciteiten zijn we in staat om deze ontwikkelingen te volgen én hierin voorop te lopen. Door het verenigen van onze innovatiekracht en slagkracht, kunnen we samen regie nemen in de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg in onze regio: betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit. Hierin kunnen we als regio een voorbeeld zijn voor anderen.

Onze gezamenlijke ambitie is om de (maatschappelijke) vraagstukken van morgen én overmorgen op te lossen en om daarmee de zorg(regio) van de toekomst vorm te geven. Op deze manier kunnen we onze maatschappelijke impact vergroten, passend bij de missie en visie van de beide huizen. We bieden daarmee een wenkend perspectief dat in- en externe partijen uitnodigt om, samen met ons, in beweging te komen.

Samenwerkingsagenda

We hebben een aantal vraagstukken geïdentificeerd die een eerste samenwerkingsagenda vormen, om daarmee invulling te geven aan onze ambitie om de zorg(regio) van de toekomst te realiseren:

  • Arbeidsmarkt & opleiden
  • Duurzaamheid
  • AI en digitale transformatie
  • Concentratie van zorg
  • Wetenschappelijk onderzoek – toegevoegd nav bestuurlijk besluit

Voor deze vijf samenwerkingsthema’s verkennen we samenwerking op korte en lange termijn, met focus op patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: