Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Verpleegkundige Staf

Op 23 november 2021 is het verpleegkundig bestuur gevormd. Zij leggen de basis voor een Verpleegkundige Staf. Dat betekent dat verpleegkundigen vanaf dit moment aan het begin al meepraten over verpleegkundig beleid en niet meer achteraf. Daarmee is de positie van verpleegkundigen binnen Rijnstate aanzienlijk versterkt. 

De verandering gaat niet alleen over de naam. Er is uitgezocht hoe het bestuurlijk en juridisch te regelen is dat verpleegkundigen in Rijnstate vanaf elk niveau in de organisatie invloed kunnen uitoefenen op de verpleegkundige zorg. 

Rijnstate had eerder een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR gaf advies over beleid. Dit deden zij vaak pas nadat het beleid al gemaakt was. Om goed verpleegkundig beleid te maken is het nodig dat verpleegkundigen al eerder meedenken. Want alleen op die manier kunnen zij een beleid maken waardoor verpleegkundigen hun werk nog beter kunnen doen. Met de komst van een Verpleegkundige Staf geven we hier invulling aan. Deze reageert niet alleen, maar denkt proactief mee over verpleegkundig beleid in Rijnstate. De Verpleegkundige Staf valt direct onder de Raad van Bestuur.

Wat betekent dit in de praktijk?

Op 23 november 2021 heeft Rijnstate een verpleegkundig bestuur in oprichting gekregen. Hierin nemen in eerste instantie de leden van de VAR plaats. Vanuit het verpleegkundig bestuur stellen zij vervolgens de Verpleegkundige Staf samen. Die bestaat uiteindelijk uit mensen van: 

  • Het verpleegkundig bestuur
  • Het verpleegkundig platform en de vakgroep verpleegkundig specialisten
  • Drie verpleegkundige commissies:
    1. Opleiden en ontwikkelen
    2. Kwaliteit en veiligheid
    3. Onderzoek en innovatie

Samenstelling verpleegkundige commissies

Iedere afdeling vaardigt een verpleegkundige af in elk van de drie commissies. Zo komt er samenhang tussen de afdelingen en kan er vanuit de commissies, het platform en de vakgroep verpleegkundig specialisten nagedacht worden over verpleegkundige onderwerpen. Het verpleegkundig bestuur neemt dit vervolgens mee in strategie- en beleidsbesprekingen. Deze constructie geeft verpleegkundigen de mogelijkheid om vanaf elk niveau in de organisatie invloed uit te oefenen op de zorg in Rijnstate. De commissies worden in 2022 samengesteld.

Verpleegkundige Vereniging Rijnstate

Echt verpleegkundig zeggenschap betekent dat verpleegkundigen zelf bepalen wie er in het verpleegkundig bestuur zitten. Daarom zet het verpleegkundig bestuur, na het organiseren van de Verpleegkundige Staf, een vereniging voor alle verpleegkundigen van Rijnstate op. Als lid van deze vereniging kun je verder meepraten over verpleegkundig beleid en het nieuwe verpleegkundige bestuur kiezen. We verwachten dit in 2023 te organiseren.

Documenten

Nurse of the Year

Jaarlijks zetten we een van onze verpleegkundigen in de spotlight als 'Nurse of the Year'.

Lees meer

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: