Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Waardegedreven zorg

Rijnstate wil u de best mogelijk zorg en kwaliteit bieden tegen acceptabele kosten.  Deze manier van werken noemen we ‘waardegedreven zorg’ en is vergelijkbaar met ‘value based healthcare’ van de Harvard Business school in Boston en het Karolinska universiteitsziekenhuis in Stockholm.

Koploper

Rijnstate heeft in 2017 haar organisatiestructuur voor een aantal groepen patiënten aangepast aan het waardegedreven werken. Daarmee waren we het eerste ziekenhuis in Nederland dat de zorg zo inrichtte. Bij waardegedreven zorg staan specialismen niet meer los van elkaar, maar werken samen op het gebied van zorginhoud, kwaliteit en kosten. De patiënt kan echt meebeslissen en de artsen en leidinggevenden kunnen sneller en beter sturen op de kosten en besparen op dubbele administratie. De kwaliteit van de zorg wordt beter en de kosten dalen.

In Rijnstate bieden we waardegedreven zorg op het gebied van:

  • heupartrose
  • knieartrose
  • staar
  • ziekte van Crohn
  • colitis ulcerosa
  • prostaatkanker
  • borstkanker (sinds 2019)
  • longkanker (sinds 2019)

Samen Beslissen

Patiëntenparticipatie is een belangrijk onderdeel van waardegedreven werken. Rijnstate betrekt patiënten niet alleen bij het bepalen van het zorgtraject, maar ook bij het beoordelen en vastleggen van uitkomsten van de zorg. Dit gebeurt met vragenlijsten die de patiënt invult voor en tijdens het behandeltraject, waarin vragen staan zoals 'Heeft u pijn of problemen met plassen?' (de zogenaamde PROM-vragenlijsten). Ook wordt gekeken hoe de patiënt de behandeling zelf heeft beleefd, bijvoorbeeld of de patiënt het gevoel had dat hij/zij kon meebeslissen (de zogenaamde PREM-vragenlijsten).

Ons ziekenhuis vertaalt de uitkomsten van deze onderzoeken in een overzichtelijk digitaal dashboard, dat is geïntegreerd in ons eigen ziekenhuissysteem. We gebruiken het dashboard onder andere om samen met de patiënt te beslissen over zijn of haar behandeling. Dit is een belangrijk onderdeel van het programma ‘Samen Beslissen’, zoals vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022. Daarnaast zetten we het dashboard in om het resultaat van de behandeling te beoordelen en om de behandelresultaten van de individuele zorgverleners te beoordelen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: