Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Waardegedreven zorg

Bij waardegedreven zorg gebruiken we uitkomsten en ervaringen van patiënten om de zorg continu te verbeteren. De waarde voor de patiënt staat hierbij voorop, tegen acceptabele kosten. Hieronder leggen we uit hoe onze aanpak eruitziet.

Gebruik van data om zorg te verbeteren

We vinden het belangrijk om te zien wat de behandelingen opleveren voor de patiënt, maar ook wat de behandeling oplevert voor een hele patiëntengroep. Daarom doen we onderzoek: we laten patiënten vragenlijsten invullen. Met de uitkomsten meten we de resultaten van onze zorg. De patiënt krijgt, waar mogelijk, de resultaten tijdens het spreekuur teruggekoppeld. Daarnaast kunnen we met de uitkomsten onze zorg steeds verder verbeteren. We kijken kritisch naar onze zorgprocessen, zodat we vooral bezig zijn met wat maximale waarde toevoegt voor onze patiënten.

Betrekken van de patiënt om de zorg te verbeteren

Het écht begrijpen van de gedeelde behoefte(n) van de patiënt en het betrekken van patiënten bij de zorg is een belangrijke factor bij waardegedreven zorg. De centrale vraag waar het om zou moeten draaien is dus: ‘What matters to you?’ ofwel: wat doet ertoe (voor jou)?’ Binnen Rijnstate staat Samen Beslissen daarom hoog op de agenda. Met een goed gesprek tussen patiënt en zorgverlener waarin de vraag ‘wat doet ertoe?’ centraal staat, onderzoekt de patiënt samen met zorgverleners wat hij/zij belangrijk vindt. Op deze manier kunnen we de zorg afstemmen op de voorkeuren en wensen van de patiënt.

Samenwerken om de zorg te verbeteren

Binnen waardegedreven zorg investeren we in een zo goed mogelijke samenwerking tussen zorgverleners uit meerdere vakgebieden. We noemen dit ‘multidisciplinair’. Het multidisciplinaire team dat zich inzet voor een specifieke patiëntengroep, ook wel zorgketen genoemd, levert samen de maximale waarde voor de patiënt. Iedere zorgverlener is vanuit zijn/haar eigen rol steeds bezig met het verbeteren van de zorg voor deze groep patiënten. Samen kijken ze hoe zij het totale zorgproces kunnen verbeteren voor de hele patiëntengroep. Bij het verbeteren van het zorgproces is de stem van de patiënt van grote waarde. Patiënten betrekken we daarom actief bij verbeteringen.

Value-Based Healthcare prijzen

De aanpak voor waardegedreven zorg in Rijnstate is bekroond met twee internationale Value-Based Healthcare prijzen.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: