Kwaliteit van zorg
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Organisatie van de kwaliteit

Rijnstate vindt veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit essentieel. Ook uw veiligheid vinden we bijzonder belangrijk.

Wetgeving voor kwaliteit in zorginstellingen

De Nederlandse wetgeving eist dat zorginstellingen hun organisatie transparant maken voor de overheid, voor ziektekostenverzekeraars en voor patiënten. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet vraagt van ons dat we verantwoorde zorg leveren: zorg die efficiënt, effectief en patiëntgericht is en voldoet aan reële eisen van de patiënt. Alle locaties van Rijnstate voldoen aan de eisen van de wet. Wij maken onze organisatie transparant en inzichtelijk met behulp van het kwaliteitssysteem van Qualicor Europa, het kwaliteitsinstituut dat via assessments en audits zorginstellingen helpt om kwaliteit in hun werk en processen te borgen. Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op TQM (Total Quality Management), ook wel Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) genoemd.

Hoe werken we aan kwaliteit van onze zorg?

Rijnstate werkt via continu verbeteren om de kwaliteit van de zorg en van de patiëntveiligheid hoog te houden en verder te verbeteren. Dit doen we op verschillende gebieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: