Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Duurzaamheid

Rijnstate wil de gezondheid van de inwoners van onze regio bevorderen. Dat doen wij niet alleen door hen de beste zorg te bieden bij aandoeningen en te helpen bij een gezonde leefstijl. Maar ook door bij te dragen aan een gezonde leefomgeving en ons in te spannen om klimaat- en milieueffecten op de leefomgeving tegen te gaan.

Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen uit het Activiteitenbesluit en de EU-richtlijn. Daarnaast dragen wij bij aan de realisatie van het Nederlands klimaatakkoord en geven uitvoering aan de afspraken uit de Green Deal 3.0 voor zorginstellingen.

Lees meer over de Green Deal 3.0

Ook zijn er in Rijnstate meerdere groepjes medewerkers die zich inzetten voor duurzamere zorg. Oftewel onze Green Teams.

Lees meer over de Green Teams

Energiebewust doen

Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot van ziekenhuizen komt uit het energiegebruik in de gebouwen, afval van geneesmiddelen en reisbewegingen van patiënten en medewerkers. De komende jaren richten we ons op het verder terugbrengen van CO2-uitstoot. In 2030 willen wij een CO2-reductie van 60 procent hebben gerealiseerd ten opzichte van 2015; in 2050 willen we klimaatneutraal zijn.

De komende jaren willen we onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik verder verminderen. Dat doen we door energiebesparende maatregelen te nemen, en ook door ons vastgoed te verjongen en af te stoten. Zo is onze nieuwe locatie in Elst al CO2-neutraal en aardgasloos.

Schone omgeving

We willen ons inzetten voor onze omgeving. Zowel de directe omgeving van het ziekenhuis, als bijvoorbeeld ook het oppervlaktewater. Ook onderzoeken we hoe we het afval van geneesmiddelen kunnen beperken en hoe we minder gebruik kunnen maken van gevaarlijke stoffen.

En we gaan aan de slag met de realisatie van een groene OK. Oftewel: een operatiekamercomplex waar het milieu minimaal wordt belast en waar maximaal aandacht is voor de gezondheid van patiënt en medewerker. Denk bijvoorbeeld aan het minimaliseren van anesthesiedampen, medicijnresten en plastic afval, circulair gebruik van instrumentarium en het terugdringen van energieverbruik.

Circulair werken

In een circulaire economie zien we afval niet als afval, maar als nieuwe grondstof. Als ziekenhuis proberen we hieraan bij te dragen door duurzamer in te kopen en materialen te hergebruiken. Zo is al ons nieuw aangeschafte kantoor- en hospitalitymeubilair al gerefurbished. Daarnaast beperken we onze voedselverspilling zo veel mogelijk en wordt bijvoorbeeld onze nieuwe entree circulair vervaardigd. Dat betekent dat als er in de toekomst iets moet worden afgebroken, dat dat kan zonder dat er restafval bij vrijkomt.

Bewust leven

Voor een duurzaam ziekenhuis zijn medewerkers enorm belangrijk. Bewust leven staat voor de bewuste keuzes die medewerkers, bezoekers en patiënten nemen als het gaat om duurzaamheid. Zoals vaker de fiets pakken of kiezen voor plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten. Daarnaast laten we onze medewerkers meer plaats- en tijdonafhankelijk werken en stimuleren we zorg op afstand. Bijvoorbeeld met ons Virtueel Zorgcentrum en online consulten. Verder nemen we het concept ‘healing environment’ mee in (ver)nieuwbouwprogramma’s. Een plek waar de patiënt zich prettig voelt, verhoogt immers het herstel!

Voor al deze onderwerpen is bewustwording en kennis over duurzaamheid enorm belangrijk. Daar zetten we dan ook constant op in. Al met al maken we ons hard om ons in te zetten voor onze omgeving, zodat we ook in de toekomst zorg kunnen leveren die het milieu niet schaadt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: