Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Ook houdt de RvT toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting Rijnstate en alle andere rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert.

Advies & toetsing

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Verder toetst de RvT of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken:

  • oog houdt op het belang van de organisatie van Rijnstate;
  • het bestuur voert in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting (en de rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert);
  • een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die betrokken zijn bij de stichting (en de rechtspersonen, waarover de stichting het bestuur voert).

Vergaderingen

Regulier vergadert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur circa zesmaal per jaar. Als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, wordt deze frequentie verhoogd. Daarnaast overlegt de RvT jaarlijks met het stafbestuur, de Cliëntenraad van Rijnstate en de Ondernemingsraad van Rijnstate.

Bekijk het jaarverslag 2020

Commissies

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratie- en strategische HR-commissie, de Kwaliteitscommissie en de Financiële auditcommissie. De Financiële auditcommissie vergadert voorafgaand aan de Raad van Toezichtvergadering en rapporteert in deze laatste vergadering over zijn bevindingen.

Samenstelling

  • Mevrouw drs. Y.J.M. Koppelman (voorzitter)
  • De heer drs. J.H. Veefkind
  • De heer drs. C.H. Dubbelboer, RA
  • De heer mr. O. Muurmans, MBA
  • De heer prof. dr. J.F. Hamming
  • Mevrouw A. Kolk

Bekijk de Visie op Toezicht

Beleid & evaluatie

De Raad van Toezicht hanteert bij zijn werkzaamheden de Zorgbrede Governance Code. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren op basis van het Reglement Raad van Toezicht.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: