Intensieve samenwerking Rijnstate en Radboudumc voor de zorg van morgenRijnstate en Radboudumc hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Naast het verlenen van kwalitatief goede zorg aan de patiënten van vandaag, gaan beide organisaties zich gezamenlijk inzetten voor de vraagstukken van morgen én overmorgen. Doel is om een voortrekkersrol te vervullen in de regio op vijf maatschappelijke thema’s: arbeidsmarkt & opleiden, duurzaamheid, AI en digitale transformatie, concentratie van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Door het ondertekenen van de overeenkomst gaan Rijnstate en Radboudumc een organisatiebrede samenwerking aan.

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate is verheugd over deze nieuwe stap: ‘Om elke patiënt de allerbeste zorg te bieden, ben ik ervan overtuigd dat je elkaar nodig hebt. We bundelen onze krachten als topklinisch ziekenhuis en UMC op gezamenlijke focusgebieden. Zo krijgen patiënten een snellere toegang tot innovaties en excellente zorg, op de juiste plek en zo dicht mogelijk bij huis. Ook de veelvoorkomende, gewone zorg wordt meer bij het onderzoek betrokken. Op termijn willen we dit niet exclusief houden, maar ook anderen de gelegenheid bieden bij initiatieven aan te sluiten.’

Bertine Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur bij Radboudumc, sluit zich hierbij aan. “Samenwerken heeft de toekomst in de zorg. De komende jaren komen er ook door het IZA grote uitdagingen op onze sector af, maar ook fantastische kansen en mogelijkheden. Zeker in een regio als de onze, waar op meerdere plekken topexpertise te vinden is, kunnen we elkaar en onze patiënten daarbij helpen. Ik ben erg blij met deze verdieping van onze samenwerking en heb er vertrouwen in dat onze patiënten en onze professionals hier de vruchten van gaan plukken.”

Samenwerkingsagenda

Rijnstate en Radboudumc hebben een eerste samenwerkingsagenda gevormd op basis van vijf actuele vraagstukken in de zorg: arbeidsmarkt & opleiden, duurzaamheid, AI en digitale transformatie, concentratie van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Voor deze vijf samenwerkingsthema’s verkennen de partners samenwerking op korte en lange termijn, met focus op patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. 

Op het gebied van arbeidsmarkt en opleiden bijvoorbeeld zijn Rijnstate en Radboudumc de grootste zorgwerkgevers in hun respectievelijke regio’s. Door vernieuwende manieren van werkgeverschap en samenwerking gaan beide partijen zich samen hard maken om personeel voor de zorg en voor de regio te behouden. Een voorbeeld daarvan is het delen van schaarse expertise, zodat deze in de wijde regio beschikbaar blijft. Een ander voorbeeld is digitale transformatie. 

Raad van Bestuur en Medisch Bestuur Rijnstate en Radboudumc

Beide organisaties hebben de ambitie om met behulp van AI, 3D en andere digitale mogelijkheden te bouwen aan de zorg van de toekomst. Zowel bij Rijnstate als bij Radboudumc is op dit gebied expertise aanwezig die elkaar kan versterken. Zo is Rijnstate ver met thuismonitoring, terwijl Radboudumc veel ervaring heeft met continue monitoring in de kliniek.

In de komende periode wordt de samenwerkingsagenda van beide partners verder uitgediept en geconcretiseerd. De samenwerking tussen Rijnstate en Radboudumc is niet exclusief; beide organisaties blijven participeren in bestaande netwerken en houden nadrukkelijk de deur open voor andere partijen om aan te sluiten bij nieuwe initiatieven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: