Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Waardegedreven zorgketen Challenging Behaviour van startDe zorgketen Challenging Behaviour (uitdagend gedrag) is een van de 10 nieuwe multidisciplinaire zorgketens van Rijnstate. De zorgketen richt zich op passende zorg en het verbeteren van uitkomsten van patiënten die tijdens hun opname in het ziekenhuis ook psychische en/of sociale problemen hebben. Deze zorgketen hoort daarmee bij de ambities van Rijnstate op het gebied van waardegedreven zorg.

Raakvlakken

Van alle patiënten die via de spoedeisende hulp binnenkomen, heeft naar schatting 25% psychiatrische- of gedragsproblemen. Deze patiëntgroep heeft vervolgens raakvlakken met een groot aantal zorgafdelingen. De naam van de zorgketen drukt uit dat het voor zorgverleners in het ziekenhuis regelmatig uitdagend is om passende zorg en behandeling te bieden als er sprake is van psychische en/of sociale problemen. Maarten van Schijndel, psychiater in Rijnstate en lid van het kernteam: “Bij opname in het ziekenhuis hebben psychische en/of sociale problemen regelmatig invloed op de behandeling en prognose. Rijnstate verbetert de zorg voor deze patiënten in een zorgketen met aansluiting binnen en buiten het ziekenhuis. Door proactieve en ‘real time’ multidisciplinaire samenwerking kunnen we als ziekenhuis deze patiënten beter helpen en onze zorgverleners ondersteunen.”

Marente Doodewaard (Psy) - Merel ten Hoedt (Psy) - Astrid Simons (SEH) - Willemijn Scheepens (Psy) - Maarten van Schijndel (Psy) - Demi van Weert (AOA) - Aart Strang (AOA, Int)

Handelingsperspectief

Vaak is er in dossiers veel relevante informatie voorhanden, maar niet altijd even overzichtelijk. Denk hierbij aan verwardheid tijdens eerdere opname, een beperkt sociaal netwerk, alcohol- of drugsgebruik of een voorgeschiedenis van psychiatrische problemen of medicatiegebruik. “Door intensiever, slimmer en multidisciplinair met elkaar samen te werken verwachten we passende patiëntenzorg te leveren met een goede aansluiting op nazorg. Daarnaast bieden we de betrokken zorgprofessionals handelingsperspectief. We zien nu al dat dit het werkplezier vergroot.” Op sommige afdelingen signaleren verpleegkundigen nu bij opname dat een patient risico loopt op een psychiatrisch of gedragsprobleem. Psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen zijn met deze aanpak veel vroeger in medebehandeling, geven praktische adviezen voor passende zorg en krijgen neuzen dezelfde kant op door gezamenlijke afdelings-MDO’s. “Tot slot verwachten we dat deze patiëntgroep zich beter begrepen voelt, minder stress ervaart en persoonlijk afgestemde zorg krijgt. Dit betaalt zich hopelijk ook uit in een korte ligduur en minder heropnames”, aldus Maarten van Schijndel.

Wat is Waardegedreven zorg?

Hoe creëren we meer waarde voor de patiënt? Hoe verkrijgen we betere uitkomsten tegen acceptabele kosten? Dat is de kern van Waardegedreven zorg. Bij Waardegedreven zorg gebruiken we de uitkomsten en ervaringen van patiënten om de zorg continu te verbeteren. Dat doen we door het verzamelen van en sturen op (uitkomst-)informatie, het continu verbeteren van zorg, het écht begrijpen van de gedeelde behoefte(n) van de patiënt en het betrekken van patiënten bij de zorg (Samen Beslissen). Maar ook door samenwerking tussen verschillende disciplines en afdelingen binnen één organisatie en de samenwerking met andere organisaties, zodat de patiënt behandeld wordt op de juiste plek.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: