Rijnstate ondertekent Gelders Sportakkoord 2.0Gelderland als een provincie waar iedereen die dat wil kan bewegen en sporten, in de buurt en in verbinding met elkaar. Dit is de droom waar een netwerk van 130 partners zich voor inzetten met het Gelders Sportakkoord.

Het afgelopen jaar is ondanks de coronacrisis hard gewerkt aan de nieuwe versie van het Gelders Sportakkoord. Hierin staat het netwerk van 130 partners (waaronder Rijnstate en Rijnstate Clinics) centraal en wordt de verbinding gelegd met het Nationaal Sportakkoord en de lokale sportakkoorden die inmiddels bijna overal zijn gesloten.

Gelders Sportakkoord
Gelderland was in 2017 de eerste provincie in Nederland met een provinciaal Sportakkoord. Het akkoord bestaat uit zes hoofdthema’s:
• inclusief sporten
• duurzame sportomgeving
• vitale sport- en beweegaanbieders
• positieve sportcultuur
• een leven lang bewegen
• topsport inspireert.

Claudia de Swart, manager Zorg Rijnstate: “Bewegen en sport zijn belangrijk voor je gezondheid. Rijnstate zet zich samen met andere partners in om bewegen, gezonde voeding en preventie te bevorderen.”

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: