Specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Corona versnelt ontwikkeling verpleegkundigen RijnstateCorona toont aan dat de investeringen die Rijnstate de afgelopen jaren in haar verpleegkundigen heeft gedaan, hun vruchten afwerpen. In Rijnstate pakken verpleegkundigen volop zelf de regie omtrent de coronazorg. Zowel aan het bed als in het beleidsteam. En dat is niet alleen goed voor onze verpleegkundigen; ook onze  patiënten varen daar wel bij. Dit blijkt uit het onderzoekrapport van het landelijk onderzoeksprogramma RN2Blend* dat op woensdag 17 februari officieel aan Rijnstate is overhandigd.

Rijnstate is het eerste ziekenhuis waar de resultaten van het deelonderzoek worden gepresenteerd. Dit heeft geleid tot een aantal mooie bevindingen: 

  1. Rijnstate investeert met het ontwikkelingstraject Verpleegkundige van Morgen, sinds 2016 in het beter benutten van de kwaliteiten van al haar verpleegkundigen, ongeacht het opleidingsniveau. Hiermee stimuleert Rijnstate haar verpleegkundigen om het beste uit zichzelf te halen. De coronacrisis toont aan dat dit werkt. In Rijnstate pakken verpleegkundigen volop zelf de regie omtrent de COVID-zorg, zowel aan het bed als in het beleidsteam. Ze praten mee en staan dus mede aan het stuur. Iets wat als een olievlek begint te werken en zich ook vertaalt naar niet-COVID-afdelingen.
  2. Binnen verpleegkundige teams werken mensen met verschillende achtergronden en vooropleidingen samen. Om iedere verpleegkundige in staat te stellen haar eigen kwaliteiten en competenties optimaal in te kunnen zetten, kent Rijnstate sinds 2016 ontwikkeltuinen. Hier gaan verpleegkundigen met elkaar op zoek naar hoe zij de verpleegkundige zorg het beste kunnen inrichten met optimaal gebruik van ieders sterke kanten en met inzet van verschillende functies. Dit lijkt een succesformule. 
  3. De oorspronkelijke opzet van de ontwikkeltuinen kende een standaard opzet. Dit stuitte op weerstand onder verpleegkundigen. Rijnstate heeft goed geluisterd naar haar medewerkers en het project omgevormd naar een bottom-up benadering waarin verpleegkundigen zelf verantwoordelijk zijn gemaakt voor het vormgeven van de verpleegkundige zorg op de afdeling. Deze aanpak werpt nu haar vruchten af.

Gevraagd naar haar reactie op bovenstaande, zegt Gerjanne ter Beest, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad van Rijnstate:Ik ben ongelooflijk trots dat in Rijnstate de verpleegkundigen zelf de regie nemen. Zowel in het project de Verpleegkundige van Morgen, waarbij de afdelingsteams zelf aangeven hoe ze zich verder willen ontwikkelen, als tijdens de coronacrisis, waar verpleegkundigen hebben laten zien hoe belangrijk het is om verpleegkundigen mee te laten praten. Dit komt de patiëntenzorg ten goede!”

Heeft u meer interesse in de uitkomsten van het onderzoek? Bekijk dan ook het volledige rapport.

Podcastserie ‘Nursing in the spotcast’

Ter afsluiting van het onderzoek, vond op 19 november jl. binnen Rijnstate het evenement ‘Nursing in de Spotcast’ plaats. Een dag waarop verpleegkundigen, artsen en leidinggevenden op YouTube hun licht lieten schijnen over 7 verpleegkundige thema’s. Dit heeft 7 podcasts opgeleverd die dit jaar worden benut voor een interne campagne. Een compilatie van 20 minuten is te bekijken en beluisteren op het YouTube-kanaal van Rijnstate. Op de website www.RN2Blend.nl komen de afzonderlijke podcasts vanaf 17 februari beschikbaar.

 *RN2Blend is een 4-jarig programma dat gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen wetenschappelijk onderzoekt en begeleidt.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: