Voorgevel gebouw Rijnstate Arnhem

Toelichting op procedure voor vergoeding IC-beddenDe Raad van Bestuur van Rijnstate Arnhem is samen met zes andere ziekenhuizen een gezamenlijke procedure gestart tegen minister Van Ark inzake de vergoeding van extra IC-bedden voor coronapatiënten.

Alle ziekenhuizen is in het voorjaar van 2020 gevraagd een IC-opschalingsplan op te stellen. Zij konden daarvoor subsidie bij VWS aanvragen. Bij de toekenning van de middelen wil VWS aanmerkelijk minder beschikbaar stellen dan waar op basis van het via het LNAZ ingediende plan op gerekend kon worden. Bij Rijnstate gaat het om enkele miljoenen euro’s.

Gezien de enorme inzet van extra IC-plaatsen bij Rijnstate vinden wij het redelijk dat dat extra ook volledig vergoed gaat worden. Gezien de kleine financiële marges en de financiële kwetsbaarheid van ziekenhuizen in deze onzekere tijd, vinden we ook dat er snel duidelijkheid moet komen.

De procedure loopt via de Rechtbank in Arnhem. Er is met diverse andere ziekenhuizen een gezamenlijke behandeling aangevraagd. De RvB hoopt op een zitting nog deze maand.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: