Twee specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Rijnstate en Gemeente Overbetuwe ondertekenen koop- en realisatieovereenkomstDonderdag 25 februari tekenden wethouder Wijnte Hol en Hans Schoo, lid Raad van Bestuur van Rijnstate, de koop- en realisatieovereenkomst. Hiermee leggen zij afspraken vast over de verkoop en levering van het stuk grond op de Spoorlaan in Elst. Dit brengt de start van de bouw van een polikliniek weer een stap dichterbij.

Gemeente Overbetuwe investeert in zorg

Wijnte Hol, wethouder van gemeente Overbetuwe: “We zetten vandaag weer een belangrijke stap in de komst van een nieuwe vestiging van Rijnstate, een waardevolle impuls voor onze gemeente en inwoners. Een jaar geleden sloten we een hoofdlijnenakkoord. Inmiddels ligt er een vastgesteld bestemmingsplan. En vandaag regelen we de verkoop en levering van het stuk grond aan de Spoorlaan in Elst. De nieuwbouw start nog voor de zomer. Natuurlijk zorgen we als gemeente dat het gebied rondom Rijnstate goed wordt ingericht: aantrekkelijk en veilig voor zowel de bezoekers aan Rijnstate als bewoners en bezoekers van Elst.”

Rijnstate zet in op innovatie

Hans van Schoo, lid Raad van Bestuur van Rijnstate: “Onze nieuwe locatie van Rijnstate in Elst ademt de toekomst. Naast de vertrouwde zorg van Rijnstate zullen we ook inzetten op meer digitale en innovatieve mogelijkheden.”

Planning start bouw 

De gemeenteraad heeft 26 januari jl. het bestemmingsplan ‘Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate’ vastgesteld en dit ligt momenteel ter inzage. Rijnstate heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van fase 1 ingediend bij de gemeente. Na de ter inzage legging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is de verwachting dat Rijnstate kan starten met de nieuwbouw van fase 1 in juni 2021.
Daarnaast is de gemeente Overbetuwe inmiddels gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden aan het openbaar gebied rondom de polikliniek Rijnstate. Hierbij zal vooral de huidige kruising Spoorlaan - Nieuwe Aamsestraat een metamorfose ondergaan ter verbetering van de fiets- en verkeersveiligheid. De vrijliggende fietspaden langs de Nieuwe Aamsestraat en de Regenboog zorgen er ook voor dat de schoolgaande jeugd veilig naar het Westeraam en het Lyceum kunnen fietsen. In januari is de aanbesteding voor het openbaar gebied afgerond en heeft gunning plaatsgevonden aan de bouwteampartner. De bouwteamovereenkomst voor deze werkzaamheden wordt in maart ondertekend. De start van de werkzaamheden zijn ook hier voorzien voor juni 2021. De belangrijkste belanghebbenden en de omliggende bewoners worden nauw betrokken bij dit proces.

Zorgaanbod Rijnstate Elst

De poliklinische zorg van de Rijnstate locaties Arnhem Zuid en Velp verschuift naar Elst. Hiermee wil Rijnstate een makkelijk toegankelijke locatie met een uitgebreide poliklinische zorg en diagnostiek aanbieden, dichtbij voor alle inwoners van het verzorgingsgebied. Hierin wordt  nauw samengewerkt met andere eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers. Elst is vanaf 2023 de locatie voor de poliklinieken Oogheelkunde, Dermatologie, het centrum voor overgewicht (Vitalys) en het Pijn Centrum. De hoofdlocatie van deze specialismen verhuist in zijn geheel van Velp naar Elst. Ook kan men terecht voor hart- en longfunctieonderzoeken, bloed- en röntgen onderzoeken en wordt het mogelijk medicatie af te halen bij de poliklinische apotheek. Het wordt een aardgasloos gebouw dat past bij de duurzaamheidsambities van Rijnstate.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: