Specialismen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Endocrinologie

Een endocrinoloog behandelt patiënten die een afwijking hebben in de hormoonhuishouding of de stofwisseling. Hierbij kan het onder andere gaan om een ziekte van de schildklier of bijschildklier, van de hypofyse of de bijnier, of van een ander hormoonproducerend orgaan. Ook behandelen endocrinologen ziekten van de botten zoals osteoporose of de ziekte van Paget.

Onderzoek

Om de oorzaak van de hormoon- of stofwisselingsziekte op te kunnen sporen, krijgt u meestal bloed- en urineonderzoek. Vaak worden ook foto’s of scans gemaakt op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Regelmatig zijn ook speciale testen nodig om te onderzoeken wat de oorzaak is van uw ziekte. Hiervoor wordt u kortdurend opgenomen op de afdeling Endocrinologie.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal uit medicijnen of een operatieve ingreep. Voor sommige schildklieraandoeningen zijn er nieuwe technieken beschikbaar die een kleine ingreep vereisen (minder ingrijpend dan een operatie). Soms is radiotherapie nodig.

Onderdeel interne geneeskunde

Endocrinologie is een speciaal onderdeel van het specialisme interne geneeskunde. Binnen Rijnstate zijn er vijf endocrinologen:

Multidisciplinaire samenwerking

Om u zo goed mogelijk te behandelen, werken we nauw samen met andere specialisten, zoals klinisch chemici, radiologen, nucleair geneeskundigen, chirurgen, gynaecologen, oogartsen en radiotherapeuten.

Handige websites

Aandoeningen, behandelingen & onderzoeken

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: