Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Arginine-/GHRH-test

In overleg met uw arts is besloten om een arginine/GHRH-test bij u te laten doen. Daarmee is vast te stellen of u een tekort aan groeihormoon heeft. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of u een tekort aan groeihormoon heeft. Een tekort aan groeihormoon ontstaat wanneer uw hypofyse niet of onvoldoende werkt. Dit is te onderzoeken door twee hormonen toe te dienen: arginine en het ‘groeihormoon releasing hormoon’ (GHRH). Arginine is een eiwit dat in normale voeding zit. GHRH is afkomstig uit het deel van de hersenen dat de hypofyse stimuleert, de hypothalamus. De twee hormonen zorgen voor een optimale prikkeling van de hypofyse om groei¬hormoon af te geven. De hoeveelheid groeihormoon wordt op verschillende tijdstippen tijdens het onderzoek in het bloed gemeten. Na de toediening van arginine en GHRH stijgt het groeihor¬moongehalte flink bij mensen met een normale groeihormoonproductie.

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna wordt u door de verpleegkundige gewogen en krijgt u twee infusen ingebracht in uw linker of rechter arm. Een infuus is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt dan of u de medicatie voor, tijdens of na het onderzoek inneemt.

Het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek dient u vanaf 00.00 uur nuchter te blijven. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, alleen water drinken mag wel.

Vanaf 07.00 uur dient u bedrust te houden. In de tussentijd mag u wel gewoon naar het toilet op de afdeling.

Het onderzoek begint om 08.30 uur.
In totaal duurt het onderzoek ongeveer twee en een half uur. U krijgt via het infuus de medicatie (arginine en GHRH) toegediend. Voor en na het toedienen wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen via het infuus. Dit is om het groeihormoongehalte te bepalen.

Direct na het toedienen van GHRH kunt u tijdelijk een warm gevoel krijgen. Meestal duurt dit ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond verwijdert de verpleegkundige de infusen. U mag na het onderzoek weer eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Wanneer u wat genuttigd heeft mag u met ontslag.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek. Dit polikliniekbezoek is ongeveer vier weken na de opname. Wanneer u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, zal de verpleegkundige een afspraak voor u laten maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A63A Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711
(Infectieziekten/Endocrinologie/Reumatologie)

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: