Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Korte dexamethason-suppressietest

In overleg met uw arts is besloten om een korte dexamethason-suppressietest bij u te laten doen. Daarmee is vast te stellen of u het syndroom van Cushing heeft. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of u het syndroom van Cushing heeft. Het syndroom van Cushing houdt in dat de bijnier te veel cortisol aanmaakt waardoor u klachten krijgt zoals gewichtstoename, moeheid en gewrichtspijn. Om dit vast te stellen krijgt u voor het slapen gaan dexamethason, om 23.00 uur. Dit is een hormoon waarmee de bijnierfunctie tijdelijk wordt onderdrukt gedurende die nacht. Met deze test kunnen we vaststellen of de bijnier normaal functioneert. Dit gebeurt door in de ochtend bloed bij u af te nemen om 8.00 uur. Daarmee kunnen we het cortisolgehalte meten. Bij gezonde mensen zal het cortisolgehalte erg laag zijn.

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt dan of u de medicatie voor, tijdens of na het onderzoek inneemt.

Het onderzoek 

Op de dag van opname geeft de verpleegkundige u om 23.00 uur dexamethason. U neemt de dexamethason onder toezicht van de verpleegkundige in. Vanaf 23.00 uur moet u nuchter blijven. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, alleen water drinken mag wel.
Om 08.00 uur neemt de verpleegkundige eenmalig bloed bij u af.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond, biedt de verpleegkundige u iets te eten en te drinken aan. Als u wat genuttigd heeft, mag u met ontslag.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek. Dit polikliniekbezoek is ongeveer drie weken na de opname. Als u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, zal de verpleegkundige een afspraak voor u laten maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: