Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Orale glucosetolerantietest voor acromegalie

In overleg met uw arts heeft u besloten om een orale glucosetolerantietest te laten doen. Hiermee is vast te stellen of u een verhoogde groeihormoonproductie (acromegalie) heeft. Voor deze test wordt u anderhalve dag opgenomen in het ziekenhuis. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Uw arts kan met dit onderzoek bekijken hoe het groeihormoon in uw bloed verandert na het drinken van een glucosedrank. Na het drinken van de glucosedrank daalt bij gezonde mensen de groeihormoonspiegel. Bij patiënten met acromegalie treedt er geen daling op van de groeihormoonspiegel. Met dit onderzoek kan de diagnose acromegalie dus bevestigd of uitgesloten worden.

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker of rechter arm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt dan of u de medicatie voor, tijdens of na het onderzoek inneemt. 

Het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek moet u vanaf 0.00 uur nuchter blijven. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, behalve water. Ook kauwgom is niet toegestaan, omdat dit het onderzoek kan beïnvloeden.

Vanaf 7.00 uur houdt u bedrust. In de tussentijd mag u wel gewoon naar het toilet op de afdeling.

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur. Aan het begin van het onderzoek krijgt u de glucosedrank van de verpleegkundige om op te drinken. Daarna wordt er op vaste tijden bloed afgenomen uit het infuus. Het onderzoek is afgelopen na de laatste bloedafname.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige het infuus. De verpleegkundige biedt u dan iets te eten en te drinken aan. Zodra u wat gegeten en gedronken heeft, mag u naar huis.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek. Dit bezoek vindt ongeveer vier weken na de opname plaats. Als u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, laat de verpleegkundige er een voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: