Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Victoza Vastentest (VVT)

U ondergaat een Victoza Vastentest om vast te stellen of u een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) krijgt tijdens een periode van vasten, terwijl u het medicijn Victoza blijft gebruiken. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van de Victoza vastentest is om te kijken hoe u Victoza moet gebruiken tijdens een periode van vasten, zoals kan voorkomen tijdens ziekte of voor een operatie. Uitgaande van het werkingsmechanisme van Victoza zou er geen hypoglycemie optreden tijdens een periode van vasten. In de praktijk is dit echter nog onzeker. Door dit onderzoek kunnen we u een veilig advies geven over het gebruik van Victoza bij bijvoorbeeld een operatie.

Voorbereiding 

Voor het onderzoek wordt u drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling meet u thuis zelf uw bloedsuiker als u nuchter bent. Daarna mag u ontbijten en uw gebruikelijke diabetesmedicatie innemen.

Bij opname op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker- of rechterarm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt of u de medicatie voor, tijdens of na het onderzoek inneemt.

Het onderzoek 

Op de dag van opname (dag één) wordt er om 10.00 uur een glucosemeting gedaan. Via uw infuus kan er regelmatig bloed worden afgenomen voor een glucose- en insulinemeting.

Vanaf 12.00 uur wordt er volgens een opgesteld schema bloed afgenomen via het infuus. U krijgt uw maaltijden ook volgens een bepaald schema.

Om 16.00 uur stopt u met de sulfonylureumpreparaten (SU) die u gebruikt voor uw diabetes, tot na de bloedafname van 8:00 op dag drie. Middelen die hier onder vallen zijn glibenclamide, gliclazide, glimepiride en tolbutamide.

Na 0.00 uur (het begin van dag twee) blijft u nuchter. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, behalve water. Dit duurt tot na de bloedafname van 8.00 uur op dag drie van de opname. De bloedafnames gaan door tot 12.00 uur op de derde dag.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige uw infuus. U mag na het onderzoek weer alles eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Zodra u wat genuttigd heeft, mag u naar huis.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek, ongeveer drie weken na de opname. Als u nog geen afspraak hiervoor heeft, laat de verpleegkundige deze voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: