Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Cortisol dagritme 2-test

U wordt opgenomen voor een cortisoltest om de waardes van het bijnierhormoon cortisol in uw bloed te bepalen. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het gehalte van het bijnierschorshormoon (cortisol) in uw bloed. Met de verkregen gegeven kan de arts zien of het bijnierschorshormoon in uw bloed gedurende de dag varieert en of er voldoende van het hormoon aanwezig is. Als u hydrocortison gebruikt wordt met deze test ook nagegaan of de dosering van de tabletten optimaal is.

Cortisol is een stresshormoon dat wordt aangemaakt in de bijnierschors. Het komt vrij bij stress en fysieke activiteiten. Een ander hormoon dat in de hypofyse wordt gemaakt, ACTH, zorgt ervoor dat de bijnier wordt gestimuleerd en cortisol gaat produceren. De hypofyse is een kliertje ter grootte van een erwt dat onder de hersenen ligt en hormonen afscheidt.

Normaal gesproken is de cortisolspiegel in de ochtend na het ontwaken op zijn hoogst en daalt deze gedurende de dag. Mensen die aan de hypofyse zijn geopereerd maken vaak te weinig ACTH aan. Hierdoor maakt de bijnier te weinig cortisol aan en moet u worden behandeld met hydrocortison tabletten. De hoeveelheid die daarvoor nodig is wisselt per persoon. Om de juiste dosering vast te stellen is het nodig om uw cortisolwaarden gedurende een hele dag regelmatig op te meten.

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker- of rechterarm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt dan wanneer u de medicatie mag innemen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek 

Op de dag van opname begint het onderzoek om 16.00 uur. Volgens een schema dat de arts heeft opgesteld, wordt er om de paar uur bloed bij u afgenomen via het infuus.

Het schema geeft ook aan wanneer u uw hydrocortison moet innemen en een maaltijd mag nuttigen. Dit laat de verpleegkundige u ook weten. Tussendoor mag u namelijk geen tussendoortjes eten.

Gedurende het onderzoek verblijft u op de verpleegafdeling tot de laatste bloedafname op de derde dag om 00.00 uur.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond verwijdert de verpleegkundige het infuus. U mag dan ook weer tussendoortjes eten. De volgende ochtend mag u met ontslag.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek. Dit polikliniekbezoek is ongeveer vier weken na de opname. Wanneer u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, laat de verpleegkundige een afspraak voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: