Aandoening, behandeling en onderzoek

Neuro-endocriene tumoren (NET)

Een neuro-endocriene tumor (NET) is een zeldzame vorm van kanker die op diverse plekken in het lichaam kan ontstaan. Een neuro-endocriene tumor ontstaat uit neuro-endocriene cellen, die verspreid door het lichaam voorkomen. De meeste NET ontstaan in het maag-darmkanaal, de alvleesklier of de longen.

Klachten

Omdat neuro-endocriene cellen hormonen aanmaken, kunt u last krijgen van een overproductie aan hormonen. Dit betreft bijvoorbeeld serotonine, insuline of gastrine. Deze stoffen kunnen op hun beurt weer klachten veroorzaken zoals diarree, opvliegers of buikklachten. De klachten van een NET zijn vaak lastig te herkennen, omdat iedere NET weer andere klachten geeft.

Carcinoïdsyndroom

Een NET die te veel van het hormoon serotonine aanmaakt, kan het carcinoïdsyndroom veroorzaken. Dit kan klachten veroorzaken zoals opvliegers, diarree, benauwdheid, buikpijn en vermoeidheid. Het carcinoïdsyndroom kan soms de carcinoïd-hartziekte veroorzaken, waarbij het hart en de hartkleppen aangetast kunnen worden.

NET of NEC

We maken onderscheid tussen NET (neuro-endocriene tumoren, graad 1,2 of 3) en NEC (neuro-endocriene carcinomen). Welke graad NET u heeft (differentiatiegraad), zegt iets over het gedrag van de tumor, zoals de groeisnelheid. Een ‘NET graad 3’ groeit sneller dan een ‘NET graad 1’. NEC gedragen zich agressiever dan NET en worden ook anders behandeld. Daarom zijn zij een aparte categorie.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Balie Oncologisch Centrum
Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking op het gebied van neuro-endocriene tumoren

Rijnstate en Erasmus MC verlengden medio september hun succesvolle samenwerking op het gebied van neuro-endocriene tumoren. Het Erasmus MC is internationaal leidend in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van neuro-endocriene tumoren. Door deze samenwerking kunnen patiënten uit de regio met deze zeldzame vorm van kanker voor het overgrote deel van hun behandeling bij Rijnstate terecht. Door virtuele samenwerking ontvangen ze dezelfde kwaliteit van zorg, dichter bij huis.

Lees meer

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: