Aandoening, behandeling en onderzoek

Neuro-endocriene tumoren (NET)

Een neuro-endocriene tumor (NET) is een zeldzame vorm van kanker die op diverse plekken in het lichaam kan ontstaan. Een neuro-endocriene tumor ontstaat uit neuro-endocriene cellen, die verspreid door het lichaam voorkomen. De meeste NET ontstaan in het maag-darmkanaal, de alvleesklier of de longen.

Klachten

Omdat neuro-endocriene cellen hormonen aanmaken, kunt u last krijgen van een overproductie aan hormonen. Dit betreft bijvoorbeeld serotonine, insuline of gastrine. Deze stoffen kunnen op hun beurt weer klachten veroorzaken zoals diarree, opvliegers of buikklachten. De klachten van een NET zijn vaak lastig te herkennen, omdat iedere NET weer andere klachten geeft.

Carcinoïdsyndroom

Een NET die te veel van het hormoon serotonine aanmaakt, kan het carcinoïdsyndroom veroorzaken. Dit kan klachten veroorzaken zoals opvliegers, diarree, benauwdheid, buikpijn en vermoeidheid. Het carcinoïdsyndroom kan soms de carcinoïd-hartziekte veroorzaken, waarbij het hart en de hartkleppen aangetast kunnen worden.

NET of NEC

We maken onderscheid tussen NET (neuro-endocriene tumoren, graad 1,2 of 3) en NEC (neuro-endocriene carcinomen). Welke graad NET u heeft (differentiatiegraad), zegt iets over het gedrag van de tumor, zoals de groeisnelheid. Een ‘NET graad 3’ groeit sneller dan een ‘NET graad 1’. NEC gedragen zich agressiever dan NET en worden ook anders behandeld. Daarom zijn zij een aparte categorie.

Patiëntervaringen

'Iedereen is even betrokken'

Buikpijn, krampen… Dit soort klachten kreeg Emiel Krebbers (54) aan het eind van de zomer van 2022. Een endoscopie liet poliepen zien, waarvan er een vrij groot was. Uit een punctie bleek dat het om een NET ging: een neuro-endocriene tumor. Reden om hem door te sturen naar Rijnstate. 

Lees meer of Lees alle patiëntervaringen

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: