Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Uw afspraak op de osteoporosepoli na verwijzing huisarts of specialist

Na aanleiding van een verwijzing van uw huisarts of specialist, wordt u uitgenodigd voor een afspraak bij de osteoporoseverpleegkundige. Er bestaat een vermoeden dat u botontkalking (osteoporose) heeft of misschien is dit reeds vastgesteld. Hierdoor heeft u een verhoogde kans op botbreuken. Het is verstandig botontkalking te behandelen om hierdoor het risico op botbreuken te verlagen. Daarom nodigen wij u hierbij uit voor een afspraak bij de osteoporoseverpleegkundige. 

Eerste bezoek 

Het eerste bezoek aan de poli Interne Geneeskunde is een gesprek met de osteoporoseverpleegkundige. Tijdens deze afspraak geeft de osteoporoseverpleegkundige u uitleg over botontkalking. Zij inventariseert met u uw situatie en geeft u adviezen over uw voeding en beweging.

Tevens doen wij aanvullend bloed- en urineonderzoek om te kijken wat de oorzaak is van de osteoporose. De uitslagen van het bloed- en urineonderzoek en het te volgen beleid, bespreekt de internist met u tijdens de 2e afspraak. Bij deze vervolgafspraak zal meestal de osteoporoseverpleegkundige ook aanwezig zijn. 

Het is van belang dat u bij het eerste bezoek aan de osteoporoseverpleegkundige het volgende meebrengt:

  • Rijnstatekaart
  • Medicijnlijst
  • Gegevens over doorgemaakte ziekten

Tweede bezoek 

Afhankelijk van de afgesproken onderzoeken komt u na 2-4 weken terug voor een bezoek aan de endocrinoloog. De osteoporoseverpleegkundige is hierbij meestal ook aanwezig. De endocrinoloog bespreekt aan de hand van de uitslagen en de gegevens van de osteoporoseverpleegkundige eventuele vervolgonderzoeken of zet een behandeling in.

Vervolgafspraken 

Het is afhankelijk van de diagnose/ behandeling of u hierna vervolgafspraken heeft met de specialist en/of de osteoporoseverpleegkundige. Ook kan het zijn dat de huisarts de behandeling kan voortzetten. 

Bereikbaarheid 

Poli Interne Geneeskunde bevindt zich op de locaties Arnhem en Zevenaar. Op bijgaande afspraakbrief kunt u zien op welke locatie u verwacht wordt.

Ons telefoonnummer is 088-005 3003. We zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: