Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Dorst- of concentratieproef

U ondergaat een dorstproef (concentratieproef) om vast te stellen of u diabetes insipidus heeft, een vorm van diabetes die ontstaat door een tekort aan het ADH-hormoon. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van een dorst- of concentratieproef is om na te gaan of u diabetes insipidus heeft. Mensen met diabetes insipidus hebben veel dorst en moeten veel drinken en plassen. Het ontstaat door een tekort aan het ADH-hormoon. Dit hormoon regelt de hoeveelheid water die de nieren uitscheiden.

Tijdens het onderzoek mag u niet drinken. Als u niet drinkt, wordt er weinig vocht opgenomen in uw lichaam. De hypofyse (een klier in uw hersenen) gaat dan ADH aanmaken. Ook gaan de nieren urine concentreren en minder urine uitscheiden. Tijdens het onderzoek wordt de ADH-waarde in uw bloed gemeten en de urineconcentratie gecontroleerd.

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker- of rechterarm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt wanneer u de medicatie mag innemen.

Het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek begint het dorsten (niet drinken) om 8.00 uur. Vanaf dan mag u alleen nog maar vast voedsel eten (geen fruit, pap en saus).

Er wordt vervolgens elk uur bloed bij u afgenomen via het infuus. Ook wordt u elk uur gewogen en wordt de urineproductie bijgehouden.

Het onderzoek duurt meestal tot 16.00 uur. Soms wordt er echter in overleg met de arts het middel desmopressine toegediend via het infuus. Als dat het geval is, duurt het onderzoek tot 20.00 uur. Desmopressine is een stof die lijkt op het ADH-hormoon en ervoor zorgt dat uw nieren minder water uitscheiden.

Mocht u tijdens het onderzoek meer dan 3 kilo afvallen, dan kan de test eerder afgebroken worden. Dit gaat in overleg met uw arts.

Lopen is tijdens het onderzoek alleen toegestaan op de afdeling.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige uw infuus. U mag na het onderzoek weer alles eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Zodra u wat genuttigd heeft, mag u naar huis.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek, ongeveer drie weken na de opname. Als u nog geen afspraak hiervoor heeft, laat de verpleegkundige deze voor u maken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: