Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Seksuologie

Seksuele problemen komen vaker voor dan u denkt. Hierbij kunnen lichamelijke klachten, die bijvoorbeeld bij ziekte of lichamelijke beperking optreden, een rol spelen. Ook medicijngebruik kan via bijwerkingen uw seksualiteit beïnvloeden. Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de seksuoloog. Hier kunt u lezen wat u hiervan kunt verwachten.

Waarom? 

Seksualiteit hoort bij het leven. Uit onderzoek, in 2006 door de Rutgers Nisso Groep uitgevoerd, blijkt dat seksuele klachten bij circa 20% van de volwassen Nederlandse bevolking voorkomt. Een deel van deze mensen ervaart dit als een probleem, bijvoorbeeld doordat er pijn optreedt, het welbevinden hieronder lijdt of omdat de partner er problemen mee ervaart. Soms leidt dit tot vermijding van seksualiteit of ander lichamelijk contact uit angst met het probleem geconfronteerd te worden. Dit kan uiteindelijk de partnerrelatie verstoren. Ook kan het vertrouwen in uw eigen lichaam verminderen.

Werkwijze 

Seksuologische behandeling is begeleiding door middel van gesprekken. De gesprekken duren 45 minuten.
In het eerste gesprek maken we kennis en brengen we het seksuele probleem in kaart. Seksualiteit is bij uitstek het levensgebied waarop lichaam, psyche, relatie, omgeving en verleden hun invloed uitoefenen. Daarom komen die aspecten ook aan bod. Zo nodig gaat ook (een deel van) het tweede gesprek hierover of krijgt u lichamelijk onderzoek.

Als het seksuele probleem helder is, krijgt u uitleg over de diagnose, de oorzaken en de factoren die de klachten in stand houden. We kijken naar de lichamelijke, psychosociale en relationele kant van het seksuele probleem. Daarna maakt de seksuoloog met u een plan van aanpak om het probleem te verhelpen. Mocht dit laatste niet mogelijk zijn, dan kijken we hoe u en eventueel uw partner er zo goed mogelijk mee om kan gaan, zodat de seksuele klachten minder problemen geven.

Soms zijn een paar gesprekken voldoende om zelf het seksuele probleem op te lossen. Soms zijn meer gesprekken nodig. Vaak krijgt u ook oefeningen of opdrachten thuis, die met u worden afgestemd en waarbij uw inzet van groot belang is.
De seksuoloog werkt nauw samen met medisch specialisten, bekkenfysiotherapeuten, specialistisch verpleegkundigen en medisch psychologen. Zo nodig worden deze bij de behandeling betrokken. Mocht een ander probleem de behandeling van het seksuele probleem in de weg staan, dan krijgt u het advies om dit eerst aan te pakken en bespreken we bij welke hulpverlener of instantie u daarvoor terecht kan.

Uw partner (als u die heeft) is van harte welkom bij de gesprekken. De ervaring is dat dit sneller tot verbetering van de situatie leidt dan bij een individuele behandeling.

Grenzen 

Op een levensgebied dat zo intiem is, is het van groot belang dat er rekening wordt gehouden met uw grenzen. Van de seksuoloog mag u verwachten dat deze dit bespreekbaar maakt , zodat uw grenzen gerespecteerd kunnen worden.

Bij de gesprekken zijn geen coassistenten aanwezig. Soms is er een seksuoloog in opleiding, gynaecoloog in opleiding of uroloog in opleiding in de spreekkamer aanwezig. Dit wordt voor het begin van het gesprek aangegeven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij de spreekuurassistente.

Seksuologen 

De seksuologen van dit ziekenhuis zijn geregistreerd seksuoloog NVVS (Nederlandse wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie, website:
www.nvvs.info). Er is een mannelijke en een vrouwelijke seksuoloog aanwezig in Rijnstate. U kunt uw voorkeur aangeven bij het maken van uw eerste afspraak. Mocht u merken dat het niet klikt, dan is het mogelijk om met de andere seksuoloog de behandeling te vervolgen.

Vergoeding 

Medische seksuologie valt onder gynaecologische of urologische zorg. Dit valt onder de basisverzekering. U heeft wel een verwijzing door uw huisarts of medisch specialist nodig. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De rest wordt vergoed als de zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis heeft.

Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie:

Rijnstate Arnhem 
Polikliniek Gynaecologie en prenatale diagnostiek
Telefoon: 088 - 005 64 91 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur)

Deze en andere informatie staat ook op www.rijnstate.nl.
Meer informatie vindt u ook op de site www.nvog.nl en de site www.nvvs.info.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: