Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Volumebelastingstest

In overleg met uw arts heeft u besloten een volumebelastingstest te ondergaan. Bij dit onderzoek wordt gekeken of uw bijnieren te veel van het hormoon aldosteron aanmaken. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of uw bijnieren te veel aldosteron maken. Dit kan een oorzaak zijn voor de hoge bloeddruk die bij u geconstateerd is.

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan hoe uw bijnieren reageren op een infuus met een zoutoplossing. Een normaal werkende bijnier reageert daarop met een vermindering van de aanmaak van aldosteron. Dat kunnen we meten in uw bloed.

Aldosteron is een hormoon dat een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de water- en zoutbalans in uw lichaam. Het hormoon regelt de hoeveelheid zouten (natrium en kalium) en water via de bloedfiltering en urineproductie in uw nieren. Aldosteron heeft daardoor een belangrijke functie bij het regelen van uw bloedvolume en uw bloeddruk.

Voorbereiding 

Voor de opname heeft u een afspraak op de polikliniek. Bij deze afspraak bekijkt de internist of u medicijnen gebruikt die van invloed kunnen zijn op het onderzoek. Wij verzoeken u ook vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen voor deze afspraak.

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u twee infusen ingebracht in uw linker of rechter arm. Een infuus is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm. Eén infuus wordt gebruikt om een zoutoplossing toe te dienen, het andere infuus wordt gebruikt voor de bloedafnames.

Voor het onderzoek is het van belang dat de kaliumspiegel in het bloed goed is. Daarom wordt er op de opnamedag door het lab bloed afgenomen om de kaliumspiegel te bepalen. Het kan zijn dat u extra kaliumdrank moet innemen om de juiste kaliumspiegel te bereiken.

Het onderzoek 

Op de dag voor het onderzoek dient u vanaf 23.00 uur nuchter te blijven. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, uitgezonderd water.

Het onderzoek start om 07.00 uur. U dient tot het einde van het onderzoek in bed te blijven. Het is verstandig om voor de start van het onderzoek eerst naar het toilet te gaan.

De verpleegkundige dient u om 09.00 uur de zoutoplossing toe via het infuus. Volgens een vast schema wordt er bloed afgenomen via het infuus en wordt uw bloeddruk en hartslag gemeten. Dit duurt tot aan het begin van de middag.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond verwijdert de verpleegkundige het infuus. U mag na het onderzoek weer eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Wanneer u wat genuttigd heeft mag u met ontslag.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de poli. Dit polikliniekbezoek is ongeveer vier weken na de opname. Wanneer u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, laat de verpleegkundige een afspraak voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A63A Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711
(Infectieziekten/Endocrinologie)

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: