Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Vastentest

U ondergaat een vastentest om te kijken of uw alvleesklier te veel van het hormoon insuline aanmaakt. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

De vastentest wordt uitgevoerd bij terugkerende klachten van lage bloedsuikerwaarden (hypoglycemie). Met behulp van een vastentest kunnen we nagaan wat de oorzaak hiervan is. Een oorzaak van deze klachten kan een te hoge productie van insuline door de alvleesklier zijn.

Normaal gesproken daalt uw bloedsuiker geleidelijk als u niets eet. Op een bepaald moment hoort de bloedsuiker niet meer verder te dalen. Als uw alvleesklier te veel insuline aanmaakt, daalt de bloedsuiker wel verder en gaat dat ook sneller. Daarom mag u tijdens dit onderzoek niets eten.

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus in uw linker- of rechterarm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt wanneer u deze mag innemen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek moet u vanaf 8.00 uur nuchter blijven. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, uitgezonderd water. Op dit tijdstip wordt er ook voor het eerst bloed afgenomen.

Vervolgens wordt er elke vier uur bloed afgenomen via het infuus. Dit bloed wordt gecontroleerd op de hoeveelheid glucose, insuline, c-peptide en pro-insuline. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat suiker (glucose) de cel in kan, waardoor het suikergehalte gaat dalen. C-peptide en pro-insuline zijn stoffen die in de alvleesklier vrijkomen bij de vorming van insuline. Daarnaast wordt er een extra buisje bloed afgenomen dat een aantal dagen bewaard wordt voor eventueel nader onderzoek.

Het kan zijn dat u een te laag bloedsuikergehalte krijgt. U kunt dan klam worden, wazig gaan zien of het gevoel hebben flauw te vallen. Het is belangrijk dat u deze klachten meldt aan de verpleegkundige. Zij neemt dan onmiddellijk extra bloed af en overlegt met de arts of het onderzoek voldoende informatie heeft opgeleverd. Als dat het geval is, is het onderzoek afgelopen.

Het onderzoek duurt maximaal drie dagen en een ochtend. Tijdens het onderzoek verblijft u op de verpleegafdeling.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige het infuus. U mag weer eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Als u wat genuttigd heeft, mag u naar huis.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek. Deze afspraak vindt ongeveer drie weken na de opname plaats. Heeft u nog geen afspraak voor dit bezoek, dan laat de verpleegkundige deze voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: