Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Hyperthyreoïdie

U heeft een te snelwerkende schildklier (hyperthyreoïdie). Hier leest u meer over deze aandoening en de behandelmogelijkheden.

De schildklier 

De schildklier ligt laag in de hals, net onder het strottenhoofd en voor de luchtpijp. De schildklier maakt de belangrijke schildklierhormonen T4 en T3 aan. Deze hormonen zijn nodig voor de groei, de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen en voor veel stofwisselingsprocessen in het lichaam. 

Bij een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) wordt er te veel schildklierhormoon aan het bloed afgegeven, waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan.

Oorzaken 

Een te snelwerkende schildklier kan verschillende oorzaken hebben: 

 • de ziekte van Graves
 • een toxisch adenoom
 • een toxisch multinodulair struma
 • thyreoïditis.

Ziekte van Graves 

Dit is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen zijn eigen schildklier. Het gaat voornamelijk om antistoffen die de schildklier stimuleren om nog meer schildklierhormoon te produceren.

Toxisch adenoom 

Dit is één goedaardige zwelling van het schildklierweefsel met een hoge aanmaak van het schildklierhormoon. Een adenoom ontstaat meestal langzaam, soms wel over een periode van tien jaar.

Toxisch multinodulair struma 

Dit zijn meerdere goedaardige zwellingen (noduli) in de schildklier. Deze noduli kunnen op den duur zelfstandig gaan werken en te veel schildklierhormoon gaan produceren.

Thyreoïditis 

Vanwege een (virus)infectie ontstaat een ontsteking van het schildklierweefsel. De al geproduceerde en opgeslagen schildklierhormonen komen vrij en er ontstaat een hyperthyreoïdie. Deze duurt maar kort en gaat daarna over in een fase van hypothyreoïdie (een te langzaam werkende schildklier). Ten slotte treedt in veel gevallen spontaan herstel op. 

Klachten bij hyperthyreoïdie 

Bij een te snel werkende schildklier kunt u last hebben van: 

 • een gejaagd of zenuwachtig gevoel
 • een hongergevoel
 • gewichtsafname ondanks een normaal eetpatroon
 • transpireren
 • versnelde hartslag (voornamelijk in rust)
 • trillende handen
 • een veranderd ontlastingspatroon
 • een onregelmatige menstruatiecyclus
 • wazig/dubbel zien.

Daarnaast kunt u sneller geïrriteerd raken of ongeduldig zijn dan normaal of last hebben van vergeetachtigheid en concentratieverlies.

Diagnose 

Op basis van de klachten, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek kan worden vastgesteld of u een te snel werkende schildklier heeft. Zo nodig krijgt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde een scintigram. Bij dit onderzoek wordt uw schildklier in beeld gebracht om te zien welke oorzaak uw hyperthyreoïdie heeft. Uw specialist of verpleegkundig consulent endocrinologie bespreekt met u of een scintigram nodig is. 

Behandeling 

Hyperthyreoïdie kan op vier manieren behandeld worden: met medicatie, radioactief jodium, een operatie of een Radio Frequente Ablatie (RFA). De specialist bepaalt in overleg met u wat voor u de beste behandeling is. 

Medicatie 

Deze behandeling bestaat uit medicijnen die de schildklierfunctie afremmen, Strumazol of Propylthycuracil (PTU). Strumazol en PTU remmen de aanmaak van schildklierhormoon. Onder invloed van deze medicijnen wordt de schildklier volledig stil gelegd. Na een aantal weken krijgt u dan het schildklierhormoontablet (Thyroxine) toegevoegd. Dit medicijn neemt tijdelijk de functie van uw schildklier over. Hierdoor kan uw schilklier weer herstellen.
De behandeling met medicijnen duurt een jaar en wordt meestal gegeven bij de ziekte van Graves.

Radioactief jodium 

De behandeling met radioactief jodium vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Als medicijnen niet genoeg werken, kunt u in overleg met uw arts kiezen voor radioactief jodium. Dit geldt voor patiënten met de ziekte van Graves, met een toxisch adenoom of met een multinodulair struma.
De jodiumbehandeling is een veilige behandeling. Voordat de behandeling begint, krijgt u uiteraard uitleg en kunt u vragen stellen aan de nucleaire geneeskundige.

Schildklieroperatie 

Een operatie komt meestal aan de orde als uw schildklier zo groot is geworden, dat hij op de luchtpijp en zenuwen drukt. Dit veroorzaakt klachten met slikken of kortademigheid. Bij de operatie wordt (een gedeelte van) de schildklier verwijderd, zodat u weer goed kunt slikken of ademen.

Vragen? 

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u hebt met uw endocrinoloog of uw verpleegkundig consulent endocrinologie op de Polikliniek Interne Geneeskunde. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze tijdens het eerstvolgende bezoek aan uw arts of verpleegkundige op de polikliniek of neem telefonisch contact op. 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: