Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Cortisol dagritme 1-test

U wordt opgenomen voor een cortisoltest om de waardes van het bijnierhormoon cortisol in uw bloed te bepalen. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het gehalte van het bijnierschorshormoon (cortisol) in uw bloed. Met de verkregen gegeven kan de arts zien of het bijnierschorshormoon in uw bloed gedurende de dag varieert en of er niet te veel van het hormoon wordt aangemaakt.

Cortisol is een stresshormoon dat wordt aangemaakt in het bijnierschors. Het komt vrij bij stress en fysieke activiteiten. Een ander hormoon dat in de hypofyse wordt gemaakt, ACTH, zorgt ervoor dat de bijnier wordt gestimuleerd voor de productie van cortisol. De hypofyse is een kliertje ter grootte van een erwt dat onder de hersenen ligt en hormonen afscheidt.

Dit onderzoek kan aantonen of er bij u sprake is van de ziekte of syndroom van Cushing. Het hormoon cortisol vertoont normaal een dag-/nachtritme, dat wil zeggen dat de hoeveelheid cortisol in de loop van de dag geleidelijk af neemt. Dit ritme is echter verdwenen wanneer er sprake is van het syndroom van Cushing.

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker of rechter arm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt dan wanneer u de medicatie mag innemen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek 

In de nacht na opname begint om 00.00 uur het onderzoek. Aan de hand van een door de arts opgesteld schema, wordt er om de paar uur bloed bij u afgenomen via het infuus.

Er wordt ook tweemaal met een wattenstaaf een cortisol waarde uit het speeksel verkregen. Op deze wattenstaaf dient u gedurende twee minuten zachtjes te sabbelen. Voorafgaand mag u dan een half uur niet meer eten, drinken, roken en tandenpoetsen.

Gedurende het onderzoek verblijft u op de verpleegafdeling tot de laatste bloedafname op de tweede dag om 00.00uur.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond verwijdert de verpleegkundige het infuus. De volgende ochtend mag u met ontslag.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek. Dit polikliniekbezoek is ongeveer vier weken na de opname. Wanneer u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, laat de verpleegkundige een afspraak voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: