Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

ACTH-test

In overleg met uw arts heeft u besloten een onderzoek naar de werking van uw bijnieren te ondergaan. Dit heet een ACTH-test. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Bovenop uw nieren liggen uw bijnieren. Deze maken onder andere het hormoon cortisol aan. Dit hormoon is belangrijk voor uw stofwisseling en voor de manier waarop uw lichaam op stress en infecties reageert. Het hypofysehormoon ACTH stimuleert uw bijnieren om tijdelijk extra cortisol aan te maken. Door te kijken hoe uw bijnieren reageren op ACTH, kan uw arts zien of ze goed werken. 

Voorbereiding 

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker of rechter arm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt dan of u de medicatie voor, tijdens of na het onderzoek inneemt.

Het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek dient u vanaf 00.00 uur nuchter te blijven. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, uitgezonderd water.

Vanaf 07.00 uur dient u bedrust te houden. In de tussentijd mag u wel gewoon naar het toilet op de afdeling.

Op de ochtend van het onderzoek wordt er eerst wat bloed bij u afgenomen via het infuus. Daarna krijgt u ACTH toegediend. Nadat u ACTH heeft gekregen, wordt na een half uur weer wat bloed bij u afgenomen. Dat gebeurt een half uur later nog een keer. 

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek is afgerond verwijdert de verpleegkundige het infuus. U mag na het onderzoek weer eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Wanneer u wat genuttigd heeft mag u met ontslag.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de poli. Dit polikliniekbezoek is ongeveer drie weken na de opname. Wanneer u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, laat de verpleegkundige een afspraak voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 671 1

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: