Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bariatrische testen

U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor bariatrische testen, omdat u na een bariatrische operatie in het verleden last heeft gekregen van een lage bloedsuikerspiegel. Hier vindt u de belangrijkste informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waarom u last heeft van een lage bloedsuikerspiegel na de bariatrische operatie in het verleden. Met deze onderzoeken kan worden aangetoond of uw alvleesklier te veel insuline afgeeft als reactie op voeding of wanneer u vast.

Het hormoon insuline zorgt ervoor dat suiker (glucose) de cellen in uw lichaam in kan, waardoor het suikergehalte in het bloed gaat dalen. Een teveel aan insuline kan er dus voor zorgen dat er een te laag suikergehalte in uw bloed ontstaat. Dit heet hypoglykemie. 

Uw behandelend arts stelt aan de hand van de verkregen gegevens uit het onderzoek een behandelplan voor u op.

Voorbereiding 

Gebruikt u het medicijn acarbose, dan stopt u één week voor opname tijdelijk hiermee. Gebruikt u octreotide, dan stopt u twee weken voor opname met het gebruik. Dit wordt door uw behandelend arts met u overlegd op de polikliniek.

Op de dag dat u wordt opgenomen op de afdeling (dag 0) neemt de verpleegkundige een korte vragenlijst (anamnese) met u door. Daarna krijgt u een infuus ingebracht in uw linker- of rechterarm. Dit is een dun plastic buisje dat wordt ingebracht in een bloedvat van uw onderarm.

Gebruikt u medicijnen? Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te nemen. De afdelingsarts bepaalt vervolgens wanneer u de medicatie mag innemen tijdens het onderzoek.

Het onderzoek 

De bariatrische testen bestaan uit drie onderzoeken, verspreid over drie dagen.

Dag 1: Vastentest 
Vanaf middernacht moet u nuchter blijven. Dit houdt in dat u niets meer mag eten en drinken, behalve water. Lopen mag u alleen op de verpleegafdeling. Volgens een door uw arts opgesteld schema wordt er bloed bij u afgenomen via het infuus.

Dag 2: Verlengde orale glucosetolerantietest 
Bij dit onderzoek blijft u ook nuchter vanaf middernacht. U mag alleen water drinken en niets eten. Houd er dus rekening mee dat u doorlopend nuchter bent vanaf dag 1. U mag nu alleen nog lopen op uw kamer. Om 8.00 uur krijgt u een glucosedrankje. Vanaf 8.00 tot 14.00 uur wordt er weer via een schema bloed afgenomen via het infuus. Na elke afname wordt ook uw bloeddruk opgemeten. Vanaf 14.00 uur mag u weer gewoon eten, drinken en lopen.

Dag 3: Maaltijdtest 
Vanaf middernacht blijft u weer nuchter en mag u alleen water drinken. Vanaf 7.45 tot 14.00 uur wordt er weer volgens een schema bloed afgenomen via het infuus. Om 8.00 uur krijgt u een samengestelde maaltijd aangeboden die u in vijftien minuten mag nuttigen. Deze bestaat uit twee sneden bruinbrood, tien gram margarine, een plak kaas, een plak ham en een kop thee.

Bij deze drie onderzoeken kan het zijn dat u een te laag bloedsuikergehalte krijgt. U kunt bijvoorbeeld klam worden, wazig gaan zien of het gevoel hebben flauw te vallen. Het is belangrijk dat u dit meldt aan de verpleegkundige. Zij meet dan uw bloedsuiker en overlegt met de arts of behandeling nodig is. Lage bloedsuikers herstellen vrijwel altijd vanzelf, zonder speciale behandeling. Het is belangrijk na te gaan of dit ook bij u het geval is.

Na het onderzoek 

Zodra het onderzoek op dag 3 is afgerond verwijdert de verpleegkundige het infuus. U mag na het onderzoek weer eten en drinken. De verpleegkundige biedt u iets te eten en te drinken aan. Zodra u wat gegeten en gedronken heeft, mag u naar huis.

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend internist tijdens een bezoek aan de polikliniek. Deze afspraak vindt ongeveer vier weken na de opname plaats. Als u nog geen afspraak voor dit bezoek heeft, laat de verpleegkundige deze voor u maken.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die (de voorbereiding van) het onderzoek bij u doet.

Telefoonnummer 

Afdeling A6 Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: