Twee specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Rijnstate heeft de VRE-bacterie nu onder controleDe maatregelen die wij de afgelopen maanden hebben genomen om de verspreiding van de VRE-bacterie onder controle te krijgen werpen hun vruchten af. 

De bacterie verspreidt zich niet meer in ons ziekenhuis.

Arts-microbioloog Ellen Mascini: “Sinds Pinksteren heeft geen onverwachte nieuwe besmetting meer gevonden met de VRE-bacterie. We vinden de bacterie alleen nog bij patiënten die we al in beeld hadden als mogelijke drager, bijvoorbeeld omdat ze eerder in contact zijn geweest met een patiënt die de bacterie bij zich droeg."

Uitgebreid pakket maatregelen

Sinds eind december vorig jaar hebben wij te maken met verspreiding van de VRE-bacterie. Deze bacterie heeft de eigenschap dat hij zich erg gemakkelijk verspreidt in een ziekenhuisomgeving.

Lisette van den Berg, manager zorg vertelt: “De afgelopen maanden hebben onze medewerkers en artsen op bijna alle afdelingen te maken gekregen met extra maatregelen tijdens hun werk. Bij patiënten die de bacterie bij zich droegen of waarvan we dachten dat zij de bacterie bij zich zouden kunnen dragen, moesten zorgverleners schort en handschoenen aan tijdens de verzorging. Ook op de poliklinieken en functieafdelingen werden extra maatregelen genomen. Bezoekers werd gevraagd de handen te desinfecteren bij het bezoeken en verlaten van het ziekenhuis, er waren extra hygiënemaatregelen op toiletten, we hebben schoonmaakpersoneel extra ingezet, en hebben kamers en hele afdelingen gefogd (proces waarbij een ruimte wordt gevuld met waterstofperoxide) om de bacterie uit te roeien."

Grote actie

"In het Pinksterweekend (begin juni) hebben wij een grote actie gedaan, waarbij 8.000 patiënten die sinds 1 oktober 2016 opgenomen zijn geweest in Rijnstate Arnhem een brief hebben ontvangen met informatie over de bacterie. Een deel van hen werd gevraagd om zich te laten onderzoeken op aanwezigheid van de bacterie.
Het doel van deze actie is om ervoor te zorgen dat oud-patiënten, wanneer zij zich weer in het ziekenhuis bevinden, de bacterie hier niet opnieuw verspreiden. Ons microbiologisch laboratorium heeft inmiddels duizenden kweken onderzocht, om mensen duidelijkheid te kunnen geven over of zij de bacterie bij zich dragen. En er komen nog steeds kweken binnen die onderzocht moeten worden."

Maatregelen blijven van kracht

Ellen Mascini: “Door de inspanningen van alle medewerkers van Rijnstate en de medewerking van onze patiënten hebben we de VRE-bacterie onder controle gekregen. Dat we de bacterie onder controle hebben, wil overigens niet zeggen dat er geen patiënten met de VRE-bacterie meer in ons ziekenhuis aanwezig zijn. Het betekent dat er geen verspreiding meer plaatsvindt. De meeste getroffen maatregelen blijven voorlopig van kracht, omdat nog steeds VRE-positieve patiënten in het ziekenhuis verblijven die een bron van verspreiding kunnen zijn als we niet de nodige maatregelen treffen”.

Veel geleerd

Terugkijkend op het afgelopen half jaar, kunnen we constateren dat de verspreiding van de VRE-bacterie ons niet alleen maar narigheid heeft gebracht. Mascini: “Om de bacterie de baas te worden, moesten onze hygiëne- en schoonmaakwerkzaamheden naar het hoogste niveau gebracht worden. Werkzaamheden zijn beter op elkaar afgestemd, taken zijn duidelijker verdeeld en de werkzaamheden worden met nog meer zorgvuldigheid uitgevoerd. Onze hygiëne en schoonmaak zijn er echt beter van geworden. Daar kunnen we als ziekenhuis trots op zijn.”

Wilt u meer weten?

Kijk dan op de pagina's over:

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: