Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Rijnstate publiceert kwaliteitsgegevens oncologische zorgOp de website van Rijnstate staat sinds deze week informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg bij borstkanker, longkanker, prostaatkanker en maagkanker. De gegevens op de website gaan in bijna alle gevallen over 2016.

De informatie betreft: de patiënttevredenheid, het aantal uitgevoerde behandelingen, wachttijden voor de start van een behandeling en behandelresultaten, zoals complicaties en achtergebleven kankerweefsel na een operatie. Met het publiceren van deze gegevens wil het ziekenhuis transparant zijn en patiënten meer inzicht geven in de kwaliteit van de oncologische zorg.

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: “Het leveren van een hoge kwaliteit van zorg heeft bij Rijnstate de hoogste prioriteit. Daarbij willen we zo transparant mogelijk zijn. Dit soort informatie geeft onze patiënten en hun naasten meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij kanker.”

De cijfers worden, waar mogelijk, afgezet tegen een landelijk gemiddelde. De meeste cijfers betreffen indicatoren waarvoor een landelijke registratie is. Een aantal cijfers komt uit eigen onderzoek. Bijvoorbeeld de patiënttevredenheid bij long-, prostaat- en maagkanker. De cijfers zijn hier te vinden.

Rijnstate biedt bijna alle vormen van oncologische zorg aan en behoort onder andere op het gebied van borstkanker en longkanker bij de grootste oncologische centra in Nederland. Gefaseerd wordt er in de komende periode ook voor andere kankersoorten kwaliteitsinformatie op de site gepubliceerd.

Behandeluitkomsten bij longkanker

Patiënten met longkanker, die in behandeling zijn bij Rijnstate, worden gevraagd om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over in hoeverre de patiënt nog in staat is dagelijkse activiteiten uit te voeren. Door de antwoorden op die verschillende momenten naast elkaar te leggen, ontstaat er een beeld van het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven.

Op de website van Rijnstate staat in een aantal grafieken en tabellen een deel van de uitkomsten van dat onderzoek. Voor de patiënt kan deze informatie helpen in de verwachtingen en voorbereiding op mogelijke effecten op het dagelijkse leven in de loop van de behandeling.

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Rijnstate werkt, onder de naam A.R.T.Z. Oncologisch Centrum, samen met ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede en Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ook op regionaal niveau worden de kwaliteitsgegevens van de oncologische zorg gepubliceerd.

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: