Persreactie NVOG/KLEM op ‘Spermadonoren actief in meerdere centra'Wij willen bijgaande persreactie van De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de Vereniging voor Klinische embryologie graag met u delen.

“De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging voor Klinische embryologie (KLEM) zijn zeer bezorgd over berichtgeving over twee spermadonoren die doelbewust actief blijken bij meerdere fertiliteitsklinieken en daarnaast zich ook nog in de privésfeer aanbieden als donor."

"Vorige week zijn meerdere fertiliteitsklinieken in Nederland door een vertegenwoordiger van een groep bewust alleenstaande moeders erop geattendeerd dat er twee mannen op het internet actief zijn die zich veelvuldig aanbieden als spermadonor in de privésfeer. Het viel hen op dat beide mannen hierbij verzwijgen dat ze reeds bij meerdere andere vrouwen als donor hebben opgetreden. Tegelijkertijd kregen zij aanwijzingen dat beide mannen zich ook als eigen donor en als spermabankdonor presenteren bij meerdere klinieken in Nederland. Spermadonoren die zich melden in een kliniek moeten verklaren dat zij niet zullen doneren bij andere klinieken en in Nederland is er een maximum gesteld van 25 kinderen per spermadonor."

"De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging voor Klinische embryologie (KLEM) hebben daarop de Stichting Donor Gegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) geïnformeerd, die de informatie inmiddels ook had ontvangen. De SDKB heeft in nauw overleg met het ministerie van VWS een analyse verricht naar het aantal zwangerschappen van deze twee donoren. Uit de registratie van de SDKB die teruggaat tot 2004 blijkt dat op dit moment van de ene donor 102 zwangerschappen zijn geregistreerd bij elf klinieken, voor de andere gaat het om twee zwangerschappen bij twee klinieken."

"Van meerdere klinieken hebben wij vernomen dat beide donoren zich zeer recent nog hebben gepresenteerd als eigen donor en dat er momenteel ook behandelingen plaatsvinden met beide donoren. Omdat zwangerschappen niet direct bij de SDKB gemeld worden (dat dient uiterlijk 24 weken na de behandeling plaats te vinden) ligt het daadwerkelijk aantal zwangerschappen waarschijnlijk hoger. Daarnaast blijken beide donoren actief in de privésfeer. Wij hebben geen informatie over hoeveel kinderen er van deze donoren via deze route zijn ontstaan omdat dat zich afspeelt buiten het ziekenhuis."

"Wij hebben deze situatie gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij heeft ons laten weten dat zij een onderzoek is gestart. Om er zeker van te zijn dat er niet nog andere donoren actief zijn in Nederland die verzwijgen dat zij actief zijn bij meerdere klinieken, wordt er op dit moment door VWS en de SDKB, in afstemming met de IGZ, gekeken of het mogelijk is een analyse van het totale SDKB-bestand uit te voeren. De NVOG en KLEM zijn sterke voorstander van centrale en prospectieve registratie en controle van alle sperma- en eiceldonoren in Nederland om dergelijke situaties te voorkomen. Hier wordt momenteel aan gewerkt door VWS, SDKB en NVOG/KLEM. Deze casus geeft de urgentie aan van deze centrale registratie."

"Alle betrokken patiënten van de klinieken die dit aangaat, worden op dit moment geïnformeerd. Ook patiëntenvereniging Freya is op de hoogte gebracht. Patiënten met vragen kunnen contact opnemen met hun behandelend arts. Vrouwen die mogelijk in de privésfeer te maken hebben gehad met een van deze spermadonoren worden verwezen naar het Landelijk Meldpunt Zorg." 

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Voortplantingsgeneeskunde is één van de bijzondere expertisegebieden van Rijnstate. Wij bieden alle vruchtbaarheidsbehandelingen aan met aandacht voor uw persoonlijke situatie en wensen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: