Flesvoeding baby

Overschrijding richtlijn aantal nakomelingen bij 15 spermadonorenIn het CBO Advies uit 1992 wordt spermabanken geadviseerd per donor een maximum van 25 kinderen te hanteren, om relaties tussen kinderen van dezelfde donor zoveel mogelijk te voorkomen.

Ook bij de spermabank van Rijnstate wordt dit advies aangehouden. In juni 2014 bleek, door een vraag van een donor, dat bij 15 donoren van de spermabank van Rijnstate dit geadviseerde aantal kinderen was overschreden.

Onderzoek wees uit dat er bij de registratie van het aantal kinderen per donor niet goed en snel genoeg zichtbaar werd dat het maximum aantal kinderen was verwekt. Zichtbaar was wel het maximaal aantal geïnsemineerde vrouwen, maar bij sommige vrouwen waren meerdere kinderen verwekt met hetzelfde sperma en daardoor was het in de richtlijn aangegeven maximaal aantal nakomelingen per donor overschreden. Rijnstate heeft direct maatregelen getroffen en de registratie is nu volledig op orde.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Op verzoek van vrouwen die zaad van een donor hebben ontvangen, reserveren wij voor hen een hoeveelheid sperma van dezelfde donor, zodat zij eventueel later een tweede of derde kind van dezelfde donor kunnen krijgen. Haar kinderen worden dan 100% broers of zussen, hetgeen voor de ontvangende vrouw of het paar belangrijk kan zijn.

Ons registratiesysteem was er destijds niet goed op ingericht om meerdere nakomelingen van een donor bij dezelfde vrouw te tellen. Hierdoor kon het gebeuren dat het geadviseerde maximum van 25 nakomelingen per donor werd overschreden.

Bij 15 donoren is het aantal nakomelingen daardoor boven de 25 uitgekomen (gemiddeld 36,5 nakomelingen). De kans op onbedoelde schade is minimaal, maar we willen ons graag aan de landelijke afspraak houden en vinden het dan ook heel erg vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren.

Maatregelen

Rijnstate heeft haar registratiesysteem in 2014 direct aangepast en verbeterd. We hebben toen ook direct melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft een onderzoek uitgevoerd en was tevreden met de maatregelen die wij hebben getroffen. Ook heeft een externe gynaecoloog, op ons verzoek, de juistheid van onze administratie gecontroleerd.

De IGZ heeft de spermabank van Rijnstate in januari 2016 opnieuw bezocht en heeft onze administratie en registratie in orde bevonden.

We hebben destijds ook contact gezocht met de betreffende donoren om hen te informeren over het overschrijden van het geadviseerde maximum en uit te leggen wat er was gebeurd. Er is ook contact gezocht met de vrouwen die van deze donoren nog sperma gereserveerd hadden. De donoren en ontvangende vrouwen gaven aan geen problemen te hebben met de overschrijding van het maximaal aantal nakomelingen, op één donor en ontvangende vrouw na. Deze zijn nu gezamenlijk een juridische procedure tegen Rijnstate gestart. Aangezien deze zaak nog onder de rechter is en privacygevoelig is, kunnen we hier inhoudelijk niets over zeggen. De media belichten slechts een deel van het hele verhaal.

Vragen?

Bent u in behandeling (geweest) bij Rijnstate voor kunstmatige inseminatie en heeft u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt uw vraag stellen via kid@rijnstate.nl, onder vermelding van uw patiëntnummer, de donorcode en met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: