Organisatie van de kwaliteit
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Infectiepreventie

Wat is infectiepreventie?

Rijnstate voert een actief infectiepreventiebeleid. Dit is belangrijk omdat er in een ziekenhuis veel zieke mensen bijeen zijn en daardoor het risico op het ontstaan van infecties groot is. Dat is niet alleen vervelend voor de patiënt maar brengt ook extra kosten met zich mee. Om ziekenhuisinfecties te voorkomen en zo de kwaliteit en de zorg voor de patiënten te verbeteren, ziet de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie er streng op toe dat veiligheidsprotocollen en -richtlijnen door de medewerkers goed worden opgevolgd.

Vier pijlers van het infectiebeleid

De vier peilers van het infectiepreventiebeleid van Rijnstate zijn:

  • Basishygiëne – de algemene voorzorgsmaatregelen voor iedereen die met patiënten omgaat, zoals handen wassen met desinfecterende zeep, dienstkleding dragen, kleding tijdig verschonen, geen lange nagels en geen hand- en polssieraden;
  • Isolatiebeleid – extra maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat er een overdracht is van een ziekte naar andere patiënten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij tuberculose, MRSA, mazelen, waterpokken en griep
  • Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische instrumenten;
  • Een strikt antibioticabeleid dat is afgeleid van het landelijke beleid opgesteld door de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. 

Controle en scholing 

Door middel van interne audits kijken we of het hygiënebeleid goed wordt uitgevoerd. Daarnaast geven we veel voorlichting en scholing, ook aan leerlingen en stagiaires. Naar aanleiding van de verbeterpunten die uit de audits naar voren komen, vinden er klinische lessen op de afdelingen plaats. Eén keer per jaar worden er op alle afdelingen controles uitgevoerd of er infecties voorkomen. In alle Nederlandse ziekenhuizen loopt 5 tot 10 procent van de patiënten namelijk een infectie op.

Advies bij bouwen en nieuwe materialen

Ook bij een verbouwing of nieuwbouw in het ziekenhuis letten we streng op de hygiëne- en infectie-eisen. Er wordt dan onder andere gekeken of steriele materialen niet door een ‘vuile’ ruimte hoeven. Als er nieuwe materialen of apparaten worden aangeschaft, bekijken we of deze wel bestand zijn tegen alcohol en chloor en daarmee kunnen worden schoongemaakt.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: