Organisatie van de kwaliteit
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Infectiepreventie

Wat is infectiepreventie?

Rijnstate voert een actief infectiepreventiebeleid. Dit is belangrijk omdat er in een ziekenhuis veel kwetsbare mensen zijn en het risico op een ernstig beloop van infecties groot is. Dat is niet alleen vervelend voor de patiënt, maar brengt ook extra kosten met zich mee voor het ziekenhuis. Om ziekenhuisinfecties te voorkomen en zo de kwaliteit van zorg voor de patiënten te verbeteren, adviseert en instrueert de afdeling Infectiepreventie medewerkers over de veiligheidsprotocollen en -richtlijnen .

Vijf pijlers van het infectiepreventiebeleid

De vijf pijlers van het infectiepreventiebeleid van Rijnstate zijn:

  • Basishygiëne – algemene voorzorgsmaatregelen voor alle medewerkers die met patiënten omgaan, zoals handen wassen en handdesinfectie, het dragen van dienstkleding, nagels korthouden en geen hand- en polssieraden dragen.
  • Isolatiebeleid – extra maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat er bepaalde soorten micro-organismen tussen patiënten en/of medewerkers worden overgedragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij tuberculose, MRSA, waterpokken, griep en Covid-19.
  • Samenwerking met Schoonmaak & Hygiëne op het gebied van reiniging en desinfectie van oppervlakken en ruimtes.
  • Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische instrumenten.
  • Een strikt antibioticabeleid dat is afgeleid van het landelijke beleid dat is opgesteld door de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid en wordt beheerd door de Antibioticacommissie.

Het beleid wordt getoetst in de Infectiecommissie en bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

We streven naar een eenduidig infectiepreventiebeleid in de regio zodat de maatregelen die voor patiënten van toepassing zijn zoveel mogelijk gelijk zijn in de verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen. Tot onze klanten behoren naast het ziekenhuis diverse verpleeghuizen in de regio. Daarom stemmen we beleidsvraagstukken af met collega’s uit de veiligheidsregio en de GGD. De afdeling participeert in het regionale ABR Zorgnetwerk GAIN (Gelders Antibiotica en Infectiepreventie Netwerk).

Controle en scholing

Door middel van interne audits kijken we of het infectiepreventiebeleid goed wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van de verbeterpunten die uit de audits naar voren komen, vinden er klinische lessen op de afdelingen plaats. Daarnaast geven we voorlichting en scholing over basishygiëne en specifiek over bijzondere onderwerpen, ook aan leerlingen en stagiaires. Op elke afdeling leiden we aandachtsvelders infectiepreventie (AVI’s) op, zij zijn een belangrijke schakel tussen Infectiepreventie en de werkvloer.

Advies bij bouwen en nieuwe materialen

Ook bij (nieuw)bouw en verbouw in het ziekenhuis letten we streng op de infectiepreventie-eisen. Zo wordt onder andere gekeken of steriele materialen niet door een ‘vuile’ ruimtes worden vervoerd en of patiënten niet direct in aanraking komen met de bouwomgeving. Als er nieuwe materialen of apparaten worden aangeschaft, bekijken we hoe deze dienen te worden gereinigd en gedesinfecteerd zonder dat ze beschadigen. Daarnaast adviseren we over luchtbeheersing in ruimtes en bouwdelen. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: