Rijnstate treedt toe tot de Alliantie Voeding in de ZorgRijnstate Arnhem treedt toe tot de Alliantie Voeding in de Zorg. Deze alliantie is in 2007 opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University en doet onderzoek naar het effect van voeding in de zorg om zo gezondheidswinst te behalen.

De toetreding van Rijnstate, als groot topklinisch ziekenhuis, vergroot de onderzoekspotentie van de Alliantie Voeding. Enerzijds door specifieke expertise op het gebied van overgewicht en anderzijds door een groter aantal patiënten met chronische ziekten dat in onderzoeken kan worden geïncludeerd. Vandaag tekenden de partijen een overeenkomst.

Door samen te werken in de regio en met het netwerk beogen de partners (inter)nationaal bij te dragen aan effectieve aandacht voor voeding in de zorg. Hiermee versterken zij het profiel van de Provincie Gelderland en Oost Nederland op het snijvlak ‘Food’ en ‘Health’.

 

V.l.n.r. Ellen Kampman, persoonlijk hoogleraar voeding en kanker (WUR), Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate en Tom van Loenhout, cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de Alliantie Voeding

Regio

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate, is blij toe te treden tot de Alliantie:
‘Als groot expertisecentrum voor medische zorg zien wij het als onze taak de vitaliteit van de inwoners van de regio Arnhem, Rheden, De Liemers en Overbetuwe te vergroten. Voeding en leefstijl zijn onlosmakelijk verbonden met vitaliteit. De opgebouwde kennis en het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Alliantie kunnen ons helpen ons inzicht in het effect en belang van voeding en leefstijl te vergroten. En dat inzicht helpt ons onze regio gezonder te maken.’

Breder implementeren

‘Met de toetreding van Rijnstate wordt na 10 jaar de Alliantie versterkt, kunnen we inzichten over voeding breder implementeren en met elkaar de effecten monitoren en evalueren’, aldus Tom van Loenhout, cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei en voorzitter van de Alliantie Voeding. ‘Dit draagt bij aan de wens van het ministerie van VWS om de Alliantie Voeding breder in te zetten en bij te dragen aan de koploperspositie van Nederland in goede voeding in de zorg.’

Innovatie

De Alliantie Voeding in de Zorg bundelt de krachten van kliniek en wetenschap. Om de bij oprichting in 2007 gestelde doelen te realiseren zijn meerdere projecten opgezet waarin nieuwe kennis is opgebouwd, marktpartijen innovatieve oplossingen hebben ontwikkeld en Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft zich ontwikkeld tot het Voedingsziekenhuis. Nu wil de Alliantie haar onderzoeks- en innovatieprogramma over voeding, leefstijl, ziekte en herstel uitbreiden door samen te gaan werken met Rijnstate. Rijnstate heeft als lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) ruime kennis en ervaring met onderzoek en innovatie. Zij brengt de Alliantie daarnaast specifieke expertise op het gebied van (preventie van) overgewicht en bariatrie (maagverkleinende operaties). Met de expertise op ziekten zoals Crohn en Colitis en diabetes, hart- en vaatziekten en kanker kunnen huidige Alliantie-initiatieven in voeding bij chronische ziekten versterkt worden. Bij (de preventie van) deze ziekten is een gezonde leefstijl van essentieel belang. Onderzocht wordt of leefstijl ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welzijn en het herstel van de patiënt.

Monitoren voedingsstatus

Het eerste project dat de drie partijen gezamenlijk willen oppakken is de inzet van NutriProfiel® in Rijnstate. Bij de aanvraag van vitamineonderzoek in het bloed van een patiënt, krijgt de arts nadat de patiënt een voedingsvragenlijst heeft ingevuld,een rapport over de voedingsstatus van de patiënt. Dit kan worden meegenomen in het behandelplan. Ook gaan de partijen onderzoeken hoe voeding voor en na een operatie kan bijdragen aan een betere conditie voor de patiënt.

Alliantie Voeding in de Zorg

De Stichting Alliantie Voeding in de Zorg gaat voor gezondheidswinst door aandacht voor voeding en leefstijl. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen Universiteit en Rijnstate zijn de kernpartners om wetenschappelijke inzichten toepasbaar te maken in de medische zorg zowel voor, tijdens als na behandeling. Met de partners Opella en Gemeente Ede worden in de zorgketen en op wijkniveau inzichten ingebed.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op de site van Alliantie Voeding in de Zorg.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: