Afdeling Kinderen/Jongeren
Verpleegkundige zit naast een kind dat met een oorspiegel in de oren van een pop kijkt

Artsenvisite

Binnen het Kindercentrum staat Family Integrated Care (FIC) centraal. FIC erkent dat elk gezin uniek is. Het gezin is de constante factor in het leven van het kind en is ook de expert op het gebied van de capaciteit en behoeften van het kind. FIC wil zeggen dat het gezin samenwerkt met de professionals om goede beslissingen te nemen met betrekking tot de zorg voor het kind.

Vanuit deze visie vindt de artsenvisite plaats op de patiëntenkamer. Dat wil zeggen dat zowel kind als ouders aanwezig zijn bij de dagelijkse artsenvisite. Het doel hiervan is om kinderen boven de 12 jaar en hun ouders actief te betrekken in het beleid en om hen te laten meebeslissen over de behandeling. Dit geldt voor de kinderen waarvan de kinderarts de hoofdbehandelaar is. Er kunnen uitzonderingen zijn waardoor dit niet mogelijk is. In dat geval vindt er overleg plaats tussen de arts en de verpleegkundige. Na dit overleg geven we u een terugkoppeling.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: