Afdeling Kinderen/Jongeren
Verpleegkundige zit naast een kind dat met een oorspiegel in de oren van een pop kijkt

Toestemming en informatie

Het is wettelijk vastgelegd dat iedere patiënt, dus ook jij, rechten heeft. Hieronder lees je welke rechten je precies hebt.

Recht op informatie en toestemming

Elke patiënt heeft recht op duidelijke informatie over:

  • de ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan;
  • mogelijke onderzoeken en behandelingen;
  • bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling;
  • eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

Wie geeft er toestemming?

De arts bespreekt met jou en je ouders welke onderzoeken en behandelingen hij noodzakelijk vindt. De arts doet een voorstel, waar jij of je ouders toestemming voor moet geven. Is de informatie niet duidelijk? Vraag dan om meer uitleg. Wie toestemming moet geven hangt af van je leeftijd.

  • Ben je jonger dan twaalf jaar? Dan moeten alleen je ouders toestemming geven voor behandeling.
  • Ben je tussen de twaalf en zestien jaar? Dan moeten zowel jij als je ouders toestemming geven voor behandeling. Als jij een andere mening hebt dan je ouders, dan geeft jouw mening uiteindelijk de doorslag.
  • Ben je ouder dan zestien jaar? Dan beslis jij zelf over je behandeling.

Meer weten?

Wil je nog meer weten over het geven van toestemming?
Kijk dan eens op de website www.jadokterneedokter.nl of lees de folder ‘Beslis jij of beslis ik’.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: