Kindergeneeskunde / Kindercentrum
Verpleegkundige zit naast een kind dat met een oorspiegel in de oren van een pop kijkt

Kinderadviesraad

In Rijnstate komen niet alleen volwassenen, maar ook heel veel kinderen. Daarom vindt Rijnstate het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om mee te denken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Als kinderen hun tips, ideeën en adviezen delen met het ziekenhuis, kan het ziekenhuis de zorg en het verblijf in het ziekenhuis voor kinderen (nog) beter maken. In de Universele Rechten van het Kind staat dat kinderen het recht hebben om hun mening te geven over alle zaken die het kind aangaan en dat hier ook naar moet worden geluisterd. Deze rechten zijn de basis van het Handvest Kind en Zorg.

 Uitgangspunten 

  1. De Kinderadviesraad is een raad van en voor kinderen, die dokters, verpleegkundigen, managers, ouders en alle anderen helpt om de zorg voor kinderen en hun verblijf in Rijnstate nog beter te maken. 

  2. De Kinderadviesraad geeft de kinderen in Rijnstate een stem en maakt mogelijk dat er naar kinderen geluisterd wordt.

  3. De Kinderadviesraad probeert zoveel mogelijk ook andere kinderen die naar het ziekenhuis komen of er liggen te betrekken bij het verbeteren van de zorg voor kinderen. Als de Kinderadviesraad de zorg voor hele jonge kinderen wil verbeteren, kan er ook met ouders van kinderen die patiënt in Rijnstate zijn, overlegd worden.

  4. De Kinderadviesraad geeft uitvoering aan het recht dat kinderen hebben om hun ervaringen, meningen en wensen te delen. Dit recht is internationaal erkend in de Universele Rechten van het Kind.

  5. Kinderen kunnen lid worden van de KAR als zij:
  • Tussen de 8 en 18 jaar zijn;
  • Iets willen doen voor de kinderen in Rijnstate;
  • Het leuk vinden om samen met andere kinderen te bedenken wat er beter kan;
  • Zelf ervaring hebben met het ziekenhuis (of vanuit een broer of zus).
  • Kinderen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de Kinderadviesraad kunnen dit aangeven door een e-mail te sturen naar KAR@rijnstate.nl.

 

Even voorstellen

In deze video stellen de leden van de Kinderadviesraad zich voor.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: