Afdeling Kinderen/Jongeren
Verpleegkundige zit naast een kind dat met een oorspiegel in de oren van een pop kijkt

Medewerkers

Kinder- en zaalartsen 

Op de verpleegafdeling nemen arts-assistenten vaak de dagelijkse medische zorg op zich. Dit zijn afgestudeerde artsen die nog geen kinderarts zijn. De zaalarts is het aanspreekpunt voor kind en ouders en houdt je op de hoogte van het ziekteverloop. Zaalartsen nemen een aantal praktische taken over van de hoofdbehandelaar, zoals de dagelijkse visite. Maar dat gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de hoofdbehandelaar.

De zaalarts is op werkdagen aanwezig van 08.30 tot 17.00 uur. In de overige uren is er vanuit kindergeneeskunde een dienstdoende arts beschikbaar voor dringende zaken.

Hoofdbehandelaar 

De hoofdbehandelaar is de medisch specialist die verantwoordelijk is tijdens de opname. Hij is verantwoordelijk voor de medische zorg, zoals de onderzoeken, de behandeling, het overleggen met andere specialisten, de afspraken die gemaakt worden als je naar huis mag en de communicatie met de huisarts en andere zorgverleners.  

De hoofdbehandelaar is ook het aanspreekpunt bij vragen of problemen. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die bekend is van de polikliniek. Voor de continuïteit van zorg is er overleg tussen de hoofdbehandelaar en de vaste arts van de polikliniek Kindergeneeskunde.  

Kinderverpleegkundigen 

Op de afdeling zijn altijd kinderverpleegkundigen aanwezig.  De kinderverpleegkundige observeert, rapporteert, en begeleidt jullie tijdens de opname.

Op de afdeling Kinderen / Jongeren wordt patiëntgericht verpleegd. Dit houdt in dat per dag en per dienst zoveel mogelijk de verzorging door één verpleegkundige gebeurt. Zij heeft een centrale rol in de verzorging en verpleging. Samen kijken we hoe en wie jou helpt. Het is fijn dat de verzorging op dezelfde manier als thuis gaat. Je verpleegkundige stemt de zorg op elkaar af, zodat alles zo prettig mogelijk gaat. Met vragen over de dagelijkse zorg en begeleiding kunnen jullie altijd bij haar terecht. 

Op het planbord dat bij de secretaresse hangt, kunnen jullie zien wie er die dag werken en wie er voor je zorgt die dag.

Medisch pedagogisch zorgverleners (MPZ)

Als je in het ziekenhuis bent is alles tijdelijk even anders. Er kunnen veel vragen zijn waarop je nog geen antwoord hebt. De MPZ is aanwezig voor individuele begeleiding en ondersteuning tijdens het verblijf op de afdeling. Zij nemen de tijd om naar jullie te luisteren, horen graag waar behoefte aan is en kunnen dan uitleg geven over de behandeling en onderzoeken die je gaat krijgen. Fijn is dat je dan weet wat er gaat gebeuren.

We vinden het belangrijk om samen met jullie te kijken hoe we het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de omgeving van het ziekenhuis veilig en vertrouwd voor je gaat voelen. Het kan zijn dat een dagprogramma helpt om de dagindeling in het ziekenhuis duidelijk te maken.

In de speelgebieden die er zijn bieden wij verschillende spel- en ontspanningsmogelijkheden. Zo kun je via spel verwerken wat er is gebeurd of even lekker ontspannen in de chillhoek.

Van maandag tot en met zaterdag is de MPZ aanwezig op de afdeling. Maandag tot en met vrijdag van 07.45 tot 17.15 uur en op zaterdag van 08.45 tot 17.15 uur. 

GZ-psycholoog

Aan het Kindercentrum is een GZ-psycholoog verbonden. Deze kan door de kinderarts worden ingeschakeld als er bijvoorbeeld behoefte is aan speciale diagnostiek of begeleiding. Dit kan nodig zijn bij psychische problematiek en ontwikkeling- of verwerkingsproblemen. Vanzelfsprekend wordt dit ook in overleg met jullie gedaan.

Overige medewerkers

Verder zijn er nog diverse andere disciplines die ingeschakeld kunnen worden bij de zorg rondom jou als dit nodig mocht zijn, zoals de diëtiste, de fysiotherapeut, maatschappelijk werker, de astmaverpleegkundige, de diabetesverpleegkundige en de logopediste.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: