Afdeling Kinderen/Jongeren
Verpleegkundige zit naast een kind dat met een oorspiegel in de oren van een pop kijkt

Patiëntendossier

In het elektronisch patiëntendossier wordt dagelijks de bijzonderheden over je gezondheid en behandeling bijgehouden. Dit kan gaan over je voeding, je welbevinden en je herstel. Alleen ziekenhuismedewerkers die bij de behandeling betrokken zijn mogen dit dossier inzien. Zij hebben hierover geheimhoudingsplicht. Uitslagen van onderzoeken worden door de arts verteld.

Op de pagina 'Uw medisch dossier' vind je hoe wij omgaan met jouw informatie en welke rechten je hebt. Hierin is ook te vinden hoe lang gegevens bewaard blijven en hoe je informatie kunt inzien.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: