Kraambed
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Praktische informatie

Op de afdeling Geboortezorg hebben we afwijkende bezoektijden. Het bezoekuur is van 10.30 tot 11.30 uur en van 15.00 tot 20.00 uur. Uw partner is de hele dag welkom, behalve tussen 13.00 en 15.00 uur in verband met het rustuur. Ook de medewerkers proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Tijdens het bezoekuur mag u twee bezoekers tegelijk ontvangen, uw partner niet meegeteld. Tijdens een opname kunt u gebruik maken van wifi (KPN Hotspot), tv, telefoon en andere voorzieningen op de locatie Arnhem.

Als u buiten de gangbare etenstijd op de afdeling wordt opgenomen, dan is er altijd nog een maaltijd beschikbaar.

Bezoek

Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen. Ze mogen niet in contact zijn geweest met een kind met een besmettelijke ziekte of zelf ziek zijn. Als uw oudere kind in contact is geweest met een kind dat waterpokken heeft, verzoeken wij dat direct te melden bij de arts of verpleegkundige of kraamverzorgende . Uw kind mag dan niet op bezoek komen.

Het overige bezoek (ouder dan 12 jaar) is de gehele dag welkom. Kinderen onder de 12 jaar (anders dan broertjes en zusjes) zijn niet welkom. Als u liever geen bezoek heeft, bespreek dit dan met de verpleegkundige of kraamverzorgende.

Mocht uw bezoek een infectie, diarree, koortslip of verkoudheid hebben, dan mag u dit bezoek pas ontvangen als ze hersteld zijn. Bezoek bij uw baby is alleen toegestaan als u of uw partner aanwezig is. De rust van uw baby tussen de voedingen door is belangrijk, wilt u uw bezoek daar ook op attenderen?

Bezoek mag gebruik maken van het bezoekerstoilet op de gang. De jas mogen zij op de kapstok op de kamer hangen.

 

Fotograferen en filmen

U mag natuurlijk altijd foto’s en video opnames van uw kind en van uw gezin maken. Houd hierbij wel rekening met de privacy van onze medewerkers. Dit geldt ook voor het geluid van video-opnames. Als u op andere plekken in het ziekenhuis wil filmen/fotograferen moet u altijd vooraf toestemming vragen. 

Wifi

Patiënten en bezoekers hebben gratis beschikking over wifi (KPN Wifi hotspot) in het gehele ziekenhuis. In Rijnstate wordt het gebruik van mobiele telefoons, tablets etc toegestaan.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: