Verloskunde
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Samenwerking

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte staat bij Rijnstate hoog op de agenda. Daarom werken wij nauw samen met alle organisaties die bij de verloskundige zorg betrokken kunnen zijn in de regio. U kunt hierbij denken aan de kraamzorg, de eerstelijns verloskundige praktijken, de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ), de kinderartsen en huisartsen. Maar ook aan de ambulancediensten, maatschappelijk werk en medische psychologie.

Verloskundig Samenwerkings Verband

Onze manier van samenwerken en werkafspraken zijn vastgelegd binnen een Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV).

VSV Arnhem logo

VSV Kracht Arnhem e.o. is het verloskundig samenwerkingsverband in de regio Arnhem, waarin Verloskundige praktijken, Kraamzorgorganisaties, Gynaecologen, Kinderartsen en andere zorgverleners zoals Klinisch Verloskundigen en Verpleegkundigen uit Rijnstate samenwerken om de beste geboortezorg te geven aan (aanstaande) moeders en hun (ongeboren) kind in de regio. Wij beseffen dat aanstaande moeders en hun partners gedurende de zwangerschap te maken krijgen met veel verschillende zorgverleners van verschillende organisaties. Daarom hebben wij de handen in een geslagen en werken sinds juli 2014 officieel samen. We hebben zeer regelmatig overleg met elkaar over verschillende onderwerpen en werken vanuit dezelfde protocollen. We hebben een gezamenlijke visie op geboortezorg waarin we uitgaan van onderling respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid en streven naar zoveel mogelijk zelfzorg en eigen regie van onze cliënt. Onze zorg is cliëntgericht, veilig, professioneel, doelmatig en efficiënt.

Rijnstate werkt alleen samen met die verloskundigen die lid zijn van het VSV.

Kraamafdeling samenwerking verpleegkundigen
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: